NODA navn

NODA_Ung har som formål å gi barn og unge en best mulig opplæring rundt design og arkitektur.

NODA-Ung bidrar til å skape interesse og forståelse for arkitektur, design, samfunnsplanlegging og byutvikling.  Formålet er også å utvikle, inspirere og motivere flere unge til å ta design- og arkitektur utdannelse, og slik bidra til en mer brukersentrert, estetisk, og bærekraftig landsdel. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Aktiviteter:

Kurs: Bakgårdsvandring

Bli med å oppdag Tromsøs bakgårder med NODA på Barnas dager!

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Samisk doudji

I desembers DKS vil barna få innføring i tradisjonalet samisk håndverk og kultur.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Vi bygger by

01. - 03.november arrangerer vi kurs for barn og unge i byutvikling!

Workshop: Street Art

I forbindelse med årets Bakgårdsfest arrangerer vi en Street art workshop for barn.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Pentaheks

Pentaheks, en praktisk tilnærming til arkitektur og geometri. 

UKM - Designkurs 2017

Bli med på kurs og lag din egen plakat med logo!

UKM - Designkurs 2017

Bli med på kurs og lag din egen logo!

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) SketchUp_høst2016

NODA ved kursholder Sara Normann Lund (Slark Arkitekt) underviser 6-klasse elevene ved

Borgtun skole 3D visualisering.

Designtalk for barn og undom

Barn og undom i Tromsø intervjuer årets Stree Art designer