NODA navn

NODAs tjenestedesignprogrammet handler om kompetanseheving innenfor tjenestedesign i Nord-Norge.

NODAs tjenestedesignprogram handler om kompetanseheving innen tjenestedesign i Nord-Norge.

Målet til NODA til Tjeneste er å gjøre Nord-Norge ledende i bruk av tjenestedesign.


NODA til Tjeneste har gjennomført to nordnorske program på to år med deltakere fra privat og offentlig sektor og designere fra ulike steder i Nord-Norge.

2020-2022: NODA tilbyr Tjenestedesignworkshops og korte program til kommuner og bedrifter i Nord-Norge. Bare å ta kontakt for mer informasjon.

2019: NODA til Tjeneste 2.0 har hatt 17 deltakere. 7 designere (NODA medlemmer) og 5 caser (2 personer per case) fra kommuner i Nord-Norge. Programmet var støttet av Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune.

2018: NODA til Tjeneste 1.0 program har hatt 30 deltakere: 10 designere (NODA medlemmer) og 10 caser (2 personer per case) fra privat og offentlig sektor. Programmet var støttet av Troms fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Kulturrådet.

Aktiviteter:

"NODA til tjeneste" case trekkes frem i Stortingsmelding

Vi kan ikke annet å bli stolt på vegne av våre designere og caser som trekkes frem som et godt eksempel på hvordan kommuner skal jobbe med tjenestedesign.

Ny tjenestedesignbedrift i nord

Tre av NODAs tjenestedesignprogramdeltakere fra Tromsø har slått seg sammen å etablerert Norges nordligste tjenestedesignbyrå, med målet om å konkurrere om store nasjonale oppdrag. Denne etableringa er en av mange fantastisk ringvirkning av vårt NODA til tjenesteprogram og vi kan ikke annet enn å være stolt.


Tjenestedesignprogram takker for seg - i denne runden

"Uten finansiering kan ikke et nytt program utvikles. Vi er tvunget til å ta en pause nå"
NODAs leder Michele Renée Widerøe

Tjenestedesignkonferanse: En suksee!

«ENTUSIASME – DELE – LEDELSE» Tre ord som Statssekretær Paul Chaffey brukte for å oppsumere årets tjenestedesignkonferansen 2020 i Bodø

Velkommen til tjenestedesignkonferanse i Bodø

4. februar går en ny konferanse av stabelen. Velkommen

Tjenestedesignkonferanse 2020

NODAs andre tjenestedesignkonferanse går av stabelen i februar. Denne gangen i Bodø. Velkommen

Tjenestedesignworkshop Byggesak

Design brukes som verktøy for å forbedre mangelbrev-ordning i byggesaksprosessen.

Tjenestedesign workshop

Tjenestedesignworkshop for Studentsamskipnaden i Tromsø.

Dette er NODA til tjeneste

To programmer er nå gjennomført. Et i 2018 og et i 2019!