NODA navn

Referanser

+ Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

"Arena Lønnsomme Vinteropplevelser arrangerte sammen med NODA en workshop i Tjenestedesign for reiselivsbedrifter i mai 2017. Vi takker NODA for initiativet og for et godt samarbeid! Deltagerne fikk jobbe med kundereisen med en ny innfallsvinkel, noe som ga nye og nyttige perspektiver på hvordan gi gjestene en best mulig opplevelse." Agnete Ryeng, prosjektleder

+ Arkitekt Lars Krane forteller til Arkitekt Nytt - juni 2015 (01.08.2017)

"Heldigvis ser vi nå at noe av dette miljøet kommer tilbake, med Nordnorsk- design og arkitektursenter, NODA, som jobber med å fremheve den lokale kompetanse...."

+ Asplan Viak (01.10.2017)

"Idéen om et design- og arkitektursenter i Nord-Norge og i Tromsø er god, fremtidsrettet og tidsriktig! Næringslivet i nord er i sterk utvikling, Norge satser nasjonalt på utvikling i nordområdene, og et design- og arkitektursenter vil være med på å styrke, synliggjøre og understreke denne utviklingen. Et slikt senter er interessant og viktig på ulike samfunnsnivå. Momenter i denne sammenheng: Et sted hvor ulike fag kan møtes og utvikles. Et samlende punkt for ulike greiner innenfor design-, arkitektur- og planfag. Bidra til økt dialog mellom faggrupper. Bidra til økt grad av tverrfaglig arbeid og tenking. Økt synliggjøring og markedsføring av landsdelen (også interessant i turistsammenheng). Synliggjøring av kompetanse innenfor ulike greiner av design- og arkitekturfagene. Kompetanseformidling. Utvikling av fagkompetanse i landsdelen. En arena for engasjement og samfunnsdebatt ('Åpent hus'). Kunnskapsløft for skolebarn og skoleungdom, eks. gjennom aktiviteter og utstillinger. Et design- og arkitektursenter vil være en ny attraksjon i Tromsø og i landsdelen, og vil utvilsomt kunne bidra til økt verdiskaping i nord. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge er nødvendig og tiltrengt og kan bidra til så mye positivt at dette kan vi ikke si nei til. Idéen om og initiativet til opprettelsen av et design- og arkitektursenter får Asplan Viak sin fulle støtte." Ann-Kjersti Johnsen, Kontorleder

+ Bakgårdsfesten 2017, Bodø, Bodø Sentrumsforum (13.10.2017)

"Bodø Sentrumsforum har i samarbeid med Bodø Kommune og sponsorer fra næringslivet i Bodø gjennomført arrangementet KULTURNATT 2017. I planleggingsfasen ble vi kontaktet av NODA som ønsket å bidra til arrangementet med en Bakgårdsfest i Englebakgården i Bodø. Vi satt stor pris på initiativ og samarbeidet godt med både innhold og kostnader til Bakgårdsfesten . Arrangementet i sin helhet ble en stor suksess og Bakgårdsfesten lige så. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med NODA og takker for et godt initiativ og et vel utført arrangement." For komiteen i KULTURNATT, Mariell K Israelsen, Daglig leder Bodø Sentrumsforum AS

+ Bakgårdsfesten 2017 Tromsø (24.06.2017)

"Det viste seg at konseptet var mye mer enn spennende. NODA bakgårdsfest gir aktører innen design og arkitektur muligheten til å vise hva de kan gjøre med en kjedelig og grå bakgård. Det vi fikk til sammen var helt fantastisk og givende for bybefolkningen, lokale aktører og bedrifter. NODA sin bakgårdfest tenker byutvikling på et helt nytt nivå med kreativitet og utnytting av tomrom i sentrum." Frikk Baardseth, Prosjektassistent

+ Behind the Scenes 2017, Tromsø NIL (19.10.2017)

"NIL Nord Norge gruppen har i samarbeid med NODA gjennomført arrangementet «Behind the Scenes» i anledning NODAs 3 års jubileum. I den innledende planleggingsfasen bestemte vi oss for å invitere andre NODA medlemmer som jobber interiørrelatert til å bidra med sponsing. Vi fikk inn flere sponsorer som muliggjorde å invitere foredragsholdere fra øverste hylle og leie passende lokaler. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med både NODA og F&O som var den av sponsorene som var mest delaktig i planleggingsfasen." Terese Simonsen, Lokalforeningsleder Nord-Norge gruppen

+ Bodø kunstforening (01.08.2013)

"Bodø kunstforening var veldig fornøyd med utstillingen Små Spor som vi hadde her sommeren 2013, og det var en film som også publikum satte stor pris på. Vi vil gjerne sette mer fokus på nordnorsk design og arkitektur, og ønsker å kunne formidle dette til vårt publikum i Bodø. Vi ønsker også å kunne ta imot flere utstillinger fra NODA senere, når det passer i utstillingsprogrammet vårt, og gjerne i den forbindelse også med seminar og workshop." Therese Kristin Tokle, Daglig leder

+ Borealis Arkitekter AS (01.01.2015)

"Vi gir vår fulle støtte til prosjektet Design- og Arkitektursenter i Nord-Norge. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge, kan som DogA i Oslo, bli en samlende arena for tverrfaglighet, innovasjon, debatt og nettverksbygging for fagfeltene design, arkitektur, by-sted-og landskapsplanlegging. Gjennom bla bibliotek, utstillinger, fagmøter, dag-og kveldsmøter, verksted for barn og unge kan det nye senteret gi oppmerksomhet om og økt forståelse for design og arkitektur i Nord-Norge og Nordområdene."

+ Borgtun skole (03.02.2013)

Takket være NODA fikk elevene på Borgtun skole et gratis designkurs: "Vi lærere ser at et slikt kurs er nyttig på mange forskjellige måter. Det er flott for elevene at det komme folk utenfra, det skaper interesse og nysgjerrighet. Elevene trenger å møte fagfolk/eksperter innen forskjellige felt. Det er lettere for elevene å se at det de lærer «hører det virkelige livet til», noe de ikke alltid ser ellers i skolehverdagen. Lærerskolestudentene, som var i klassen i den perioden elevene fikk dette design-kurset, var også med hele dagen. De mente alle at dette hadde vært veldig nyttig for dem som studenter, og at dette burde vært noe som de ble tilbudt i lærerutdanningen. Vi lærere, som er tilknyttet klassen, er også positive til et slikt kurs. Både de fem «yrkene» som var representert her og mange andre kunstneriske og yrkesmessige områder vil kunne være aktuelle for elever i alle aldre. Det har overføringsverdi til mange fag vi har på skolen i dag, i tillegg til at det gir motivasjon og skaper at avbrekk i den daglige rutine." Camilla Jakobsen og Sonja Furuhovde


+ Byutvikling, Tromsø Kommune (01.12.2015)

"Et design- og arkitektursenter i Tromsø sentrum vil bidra til å høyne kunnskap og interesse for vår kultur og identitet og samtidig gi Tromsø sentrum en ny attraksjon. Tromsø kommune v/byutviklingsenheten kan bidra innholdsmessig i et slikt senter ved å stille ut nye planforslag i forbindelse med offentlig gjennomsyn. Dette vil kunne bidra til prinsippet om mer offentlighet og debatt. I prosjektet «Sentrumsløftet» hvor kommunen og næringslivet går sammen om å gjøre Tromsø sentrum mer attraktivt vil det bli foreslått flere tiltak på kort og lengre sikt. Som ett av de kortsiktige tiltak vil vi peke på ønske om å få en egen arkitekturguide for byen og etablering av et design- og arkitektursenter i byen. Dette vil både kunne fremme interessen blant byens egne innbyggere, samtidig som det kan svare på «etterspørselen» fra turister og andre besøkende til byen." Per Hareide. Byutvikling, leder

+ Deltaker: Workshop i tjenestedesign (11.05.2017)

"Det er nytt for meg å være så bevisst å sette mine tanker inn i et slikt system. Jeg ser at jeg kommer til å ha stor nytte av denne måten å tilnærme seg mine kundegrupper på, det blir et godt verktøy. Jeg synes måten det var lagt opp på var fin." Siv Nilsen, deltaker på workshop.

+ Deltaker: Workshop i tjenestedesign (11.05.2017)

"Synes workshopen var veldig nyttig og veldig bra gjennomført. Balansen var veldig fin mellom å få forklart metodikken, få vist flere eksempler fra reelle prosjekter, og så få erfart å bruke metodikken på en case med facilitatorer tilstede." Edvard Kiil, deltaker på workshop.

+ Det kunstfaglige fakultet (12.12.2016)

"For Det kunstfaglige fakultets ansatte og studenter vil det være svært berikende om Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) ble etablert. Det vil tilføre oss nye muligheter for å nå våre strategiske mål om å

  • gi kunstfaglig utdanning som stimulerer til fremragende praksis, forskning og utviklingsarbeid
  • utdanne selvstendige og trygge utøvere og pedagoger som har evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innenfor sine fagfelt
  • drive forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid som favner bredt - være en dynamisk arena for studenter og ansatte som arbeider aktivt i samspill med det lokale og det internasjonale.

Vi vil også tro at NODA vil kunne nyte godt av et samarbeid med oss for å nå sine kortsiktige og langsiktige mål." Kjell Magne Mælen, Dekan

+ Foredragsholder på Morrakaffe arrangement (14.09.2016)

"Takk dere for at jeg be invitert til dette arrangement.

Det unike med dette format var bredde i publikum. Å samle fagfolk, med politiker og personer fra plankontoret er akkurat det jeg hadde ønsket for å diskutere dette ny rom som jeg mener arkitekt må inn i. Tillitten har forsvant på alle fronter og med det også kvaliteten. Engasjement i Tromsø er unike og en aktør som NODA som leder debatten er svært viktig for å lykkes både med byplanlegging og arkitektur. En interesant kommentar jeg fikk til slutt var at denne person var skeptisk til prosjekt men etter møte skjønte mye bedre hva det egentlig dreide seg om og var svært positivt. Hvis bare vi hadde gjørt dette mye tidligere." Gary Bates, Arkitekt og leder av Space Group, Oslo

+ Foredragsholder på Parallell sesjon under Avfallskonferansen 2016 (13.06.2016)

"NODAs arbeid virker veldig omfattende og viktig for Tromsø og regionen. Å bringe inn en egen parallellsesjon ved Avfallskonferansen var et smart grep! Ikke bare for design og arkitektur i Nordland, men for hele design-Norge! Viktig at design er representert på andre fagfelts konferanser. Det er i disse møtene at faget kommer til sin rett med muligheter og innspill til egen og andres fornyelse. NODA med sine mange medlemmer vil kunne bidra til nyutvikling innen mange bransjer i regionen. Masse lykke til med videre arbeid!" Kristin Støren Wigum - industridesigner og forsker ved Gaia Trondheim

+ Foredragsholder på Parallell sesjon under Avfallskonferansen 2016 (13.06.2016)

"As a speaker on the theme of how to transfer circular design principles to the built environment I felt very welcome and especially enjoyed being introduced to the design community and meeting like-minded people for engaging discussions!" Jan Wurm, arkitekt og forsker ved Arups konsulentselskap, Berlin

+ Foredragsholder på seminar om Design for maritim sektor i Troms (17.08.2016)

"Arrangementet til NODA var et flott gjennomført arrangement. Veldig hyggelige mennesker og et interessert og engasjert publikum som det var en fryd å holde foredrag om maritim design til. Jeg gleder meg allerede til neste mulighet til å komme til Harstad." Einar Hareide, designer og leder av Hareide design as, Oslo

+ Fotograf Kristina Schrøder, Tromsø (12.12.2015)

"Jeg har ett nytt etablert fotobedrift i Tromsø som heter Kristina Schröder Photography som jeg driver ved siden av min stilling som arkitekt. Jeg har startet bedriften i begynnelsen av 2014 og det er spesiell i startfasen veldig viktig å få oppdragsgiver og kontakter. Jeg har etterhvert lyst å jobbe mer som fotograf og det har vært veldig nyttig ha NODA som oppdragsgiver i begynnelsen - både for å få opprag men også for å komme i kontakt med folk i bransjen. Jeg har til nå tatt flere ganger arrangementbilder av NODAS foredragskvelder „PÅFYLL" og i tillegg tok jeg bilder av lanseringen av WorksThatWork-magasinet og en samtidig arrangert workshop som var i mars 2014 i Tromsø.
I følge av dette fikk jeg også en oppdrag for å ta ett bilde for den neste WorksThatWork-uttgaven som blir snart publisert. NODA er en viktig møteplass for designere og arkitektene i Nord Norge. Jeg er veldig glad for at jeg fikk i tillegg til faglig påfyll også muligheter å bidra med fotografi og at jeg fikk flere oppdrag i forbindelse med arrangementene som ble avhold."

+ Fritid, Tromsø Kommune (01.01.2014)

Takket være NODA kunne Tromsø Kommune V/fritid tilby en komplett tilbud for barn under UKM-uke 2014
"Tromsø kommune V/Fritid vil takke NODA for et flott samarbeid mht. Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Tromsø 2014. UKM er et nettverk av små lokale festivaler, hvor ungdom kan delta med alle slags ulike kulturuttrykk, og som ender opp med en nasjonal mønstring og også muligheter for representasjon som UKM-ambassadører utenfor landets grenser. I Tromsø ble fjorårets UKM avholdt på Tromstun skole, hvor både musikk, film, kunst (tegning, maling og keramikk), dans, artistutvikling og workshops i låtskriving var blant ingrediensene. I tillegg ble design og arkitektur for første gang inkludert i uka, gjennom et samarbeid med NODA. NODA hadde ansvaret for et design- og arkitekturverksted for barn, med et mål om å skape interesse og nysgjerrighet for design og arkitektur blant unge. Dette målet må definitivt kunne sies å ha blitt oppfylt gjennom spennende og innholdsrike dager denne uka. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger fra barna som deltok på kurset og deres foresatte. Vi som arrangør av UKM i Tromsø, er takknemlige for NODA`s flotte initiativ, noe som helt klart var med på å gjøre UKM-2014 til den mest innholdsrike og beste lokalmønstringen vi har avholdt her i Tromsø.
Vi oppfatter NODA som genuint interessert i barn og unge som målgruppe, og som en organisasjon som er ryddig, enkel og motiverende å samarbeide med. Vi ønsker derfor å videreføre vårt samarbeid med NODA også i 2015, og har allerede avtalt et nytt verksted for UKM-2015." Jonny R Hanssen. Leder Fritid, Tromsø Kommune


+ Galleri NordNorge (12.12.0205)

"Galleri NordNorge ønsker å etablere en sterk og solid samarbeid med NODA som vil bidra til etablering av en senter for formidling av design og arkitektur i landsdelen. Vi gjenkjenner visjonen at "An Architecture and Design Center in the North of Norway can become a cauldron of designing ideas for designers, architects, and also for everyone who lives and works on the top of the world." Synergi effekten av å bringe kreative visjonærer sammen er i tråd med vår rolle å gi tilgang til diversitet innen kunst og kreativitet, ikke bare for de utøvende men for publikum. Det er på sin plass at galleriet støtter med vår arena, som er ikke bare fysisk, men også ideell skapt for alle kunstnerisk og kreativ uttrykk og aktiviteter. Vi mener at dette er viktig!" Roanne O'Donnel MA, Intendant/Kurator

+ GRAFILL: Grafisk design og illustrator forening (12.12.2015)

"Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design. Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene. Grafill Tromsø er ett av ni lokallag, som sammen og hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser. Grafill Tromsø støtter prosjektet da det vil bidra til å fremme våre fagområders interesser, samtidig som det vil øke forståelsen og betydning for design og arkitektur i landsdelen."

+ Grafisk designer Tonje Helen Karlsen , Tromsø (02.02.2015)

"NODA (Nordnorsk Design- og arkitektursenter), ved Michele Widerøe, har startet opp et prosjekt som betyr mye for meg som grafisk designer, og for hele det faglige miljøet i Tromsø by. Jeg har tidligere jobbet i reklamebyrået Rød Tråd, og allerede da savnet jeg en arena der bransjen kunne møtes, bli kjent og utveksle erfaringer. Det eneste møtepunktet fant sted oktober én gang i året, under designseminaret Design vs Music (i regi av designbyrået Tank og festivalen Insomnia). Jeg kjente til alle logoene til de forskjellige byråene i byen - men ante ikke hvordan menneskene bak dem så ut. Nå som jeg er selvstendig næringsdrivende melder dette behovet seg tydeligere. Jeg savnet, og savner fremdeles, å kunne snakke med andre i bransjen, og bli kjent med flere innad miljøet. Men med NODA har nå det statiske designmiljøet i byen sakte begynt å endre seg. Jeg har vært på to PÅFYLL i regi av NODA, som i tillegg til det sosiale, også gir faglig påfyll. På forrige PÅFYLL fikk jeg delt ut flere visittkort, og jeg har møtt gamle kjente innen bransjen, likesinnede (selvstendige næringsdrivende), og forhåpentligvis nye kunder. Foredragene som har blitt holdt på bransjetreffene er bestandig like inspirerende, og jeg ser på det som et faglig energipåfyll. Jeg gleder meg veldig mye til å se fortsettelsen av NODA-prosjektet, og håper alle innser hvor utrolig viktig det er for design-og arkitekturmiljøet i byen at et slikt prosjekt kan få lov til å fortsette å utvikle seg. Dette er høyt savnet! Det ser man bare på den høye oppslutningen på PÅFYLL arrangementene."

+ Hermetikken Næringshage (02.10.2014)

"For kulturnæringsmiljøet i Hermetikken er det kjempeviktig at Nordnorsk design og arkitektursenter velger å arrangere PÅFYLL i Vadsø. PÅFYLL gir oss mulighet til å få besøk av dyktige designere og arkitekter, i tillegg til å sette tema og fagfeltet på dagsorden. For oss vil samarbeidet med PÅFYLL være akkurat det: Et svært viktig påfyll." Mette C.T.Westlie, Daglig leder

+ Industridesigner Kyrre M. Kalseth, Gratangen (10.04.2013)

"For meg representerer Påfyll et viktig arrangement for å løfte frem design og arkitektur som en viktig bidragsyter i samfunsutviklingen i nordområdene. Arrangementet fungerer både som en arena for å formidle tanker og visjoner rundt samfunnsbygging, kommunikasjon og våre bygde omgivelser. Samtidig som det fungerer som en smelteigel for designere og arkitekter opp mot industri og næringsliv i landsdelen. Et godt eksempel på Påfylls innvirkning fikk jeg selv erfare, da jeg holdt et innlegg om design for fremtiden i forbindelse med første Påfyll arrangement. I salen var både designere, arkitekter, næringslivsrepresentanter, grundere og politikere. Dette førte til at jeg fikk gjort meg selv og mitt virke synlig, noe som igjen førte til et utvidet nettverk i tillegg til konkrete planer for samarbeid om spennende, innovative prosjekter. Jeg er derfor nå i gang med utvikling av løsninger for Tromsø firmaet Insentivia AS, som arbeider med verdens første norskproduserte nettbrettløsninger. Dette viser hvor viktig Påfyll er, som en katalysator for nytenking og utvikling i og for nordområdene."

+ Interiørarkitekt Ingunn Skulbru forteller i Arkitekt Nytt (02.02.2014)

"I NODA har vi fått et viktig samlingspunkt for de ulike arkitektretningene, og organisasjonen kan være starten på å nå ut til nye og interessante kundegrupper. Det er behov for å markedsføre den spesielle."

+ Interiørarkitekt Julie Johnsen forteller i Arkitekt Nytt (01.06.2015)

"Etablering av NODA er veldig fint for oss som driver med design og arkitektur. De setter søkelyset på viktigheten av design, og er dyktige til å arrangere gode debatter og utstillinger. NODA er en fin arena med lav dørterskel. Jeg tror vi kommer til å se mye bra fra NODA i årene fremover."

+ Interiørarkitekt Torunn Tøllefsen forteller i Arkitekt Nytt (05.06.0215)

"NODA som nystartet organisasjon, røsker litt opp i designdebatten, og det er spennende og interessant. I mai arrangerte de en debatt om samarbeid mellom arkitekter og andre faggrupper. Veldig aktuelt for oss som er få utøvere på en stor plass. Det blir mer aktiviteter og flere deltakere når vi har et felles faglig møtested."

+ INTRO, fond for kulturnæring i Tromsø (12.01.2014)

Anbefalingsbrev fra INTRO- fond for kulturnæring i Tromsø

"Prosjektet har fått høy score både ut fra forretningsmessige, organisatoriske, markedsmessige og faglige kriterier. Dette gjelder også den forankring prosjektet over tid har opparbeidet seg både i nasjonale og regionale fagmiljøer. Michele Rene Widerøe har to ganger mottatt finansiering fra INTRO, fond for kulturnæring i Tromsø, for forretningsutvikling knyttet til konseptet Nordnorsk Design – og Arkitektursenter (NODA). I et forprosjekt mottok hun kr. 240.000 (dette prosjektet er gjennomført), og hun er nå i gang med gjennomføring av et hovedprosjekt hvor finansieringen fra INTRO er pr kr. 650.000 i et totalbudsjett på ca 2 mill kroner. Forut for beslutning om bevilgning fra INTRO ligger en grundig faglig og forretningsmessig vurdering av søker og av prosjektet. I disse vurderinger ligger også bruk av spesifikk kompetanse fra fagpersoner innen design i Norge. Prosjektet har fått høy score både ut fra forretningsmessige, organisatoriske, markedsmessige og faglige kriterier. Dette gjelder også den forankring prosjektet over tid har opparbeidet seg både i nasjonale og regionale fagmiljøer. Bl.a. ideen om en slags ambulerende virksomhet (kontornomade), hvor prosjektet for en avgrenset tidsperiode er lokalisert hos aktuelle fagmiljøer og samarbeidspartnere, viser prosjektets evne til å drive nettverksarbeid ikke bare på egne, men på samarbeidende parters, premisser. I prosjektperioden har INTRO hatt flere dialogmøter underveis og ved avslutning, med prosjektets leder. Til disse møtene skal det fra prosjektet foreligge skriftlige rapporter over framdrift, både hva gjelder aktiviteter, resultatoppnåelse og økonomi i prosjektet. Prosjektet har i så måte vært forbilledlig for hvordan dette skal gjøres, med tydelige og gode beskrivelser både av hva som er gjort, hva som er oppnådd og hva som skal gjøres videre. Vår konklusjon ut fra bevilgning og prosjektoppfølging at prosjektet til fulle viser kreativitet, struktur og nettverksorientering og at prosjektleder Michele R. Widerøe gjennomfører dette på en svært god måte." Arne-Wilhelm Theodorsen, Leder INTRO, Tromsø Kommune

+ Kursholder Alice Kvalvik forteller om sommerkurset for NODA (12.08.2015)

"Det var med stor entusiasme NODA kontaktet meg for å holde kurs i grafisk design for barn i Tromsø.
Jeg påtok meg oppdraget med tilsvarende entusiasme da jeg syns det er viktig at barn tidlig blir formidlet jobbmuligheten som finnes innenfor kreative fag. Det kan høres opplagt ut, men for mitt vedkommende ­‑ som barn ­‑ var det en stor oppdagelse å forstå at noen faktisk jobber med disse tingene og samtidig tjener penger på det!
NODAs initiativer til å involvere barn i design og arkitektur er ikke bare morsomt for barna, men også viktig i en større sammenheng. Barn har en unik tilstedeværelse og dette kommer veldig godt frem når de jobber kreativt. Det var morsomt å se hvordan de engasjerte og spente grep an arbeidsoppgavene på kurset. I stedet for å fokusere på resultatet, omfavnet de problemstillingene og grep de mulighetene og det materiellet jeg presenterte foran dem, i øyeblikket.
Jeg tror kreativt arbeid er umåtelig viktig i barndommen fordi det øker barnas selvtillit, samt hjelper barnet med å utvikle analytiske og løsningsorienterte egenskaper. I de organiserte formene et slikt kurs har, utfordres dessuten barnet til å jobbe sammen med andre, ofte fremmede barn, og til å stå fram som et selvstendig individ i møte med nye mennesker på et nytt sted. Men det viktigste er kanskje likevel at barn som får mulighet til å eksperimentere og gjøre feil, vil føle seg friere til å tenke nytt ­- noe som vil vise seg på andre arenaer i livet, og slike påvirke hele samfunnet rundt oss." Alice Kvalvik, grafisk designer.

+ Kursholder Berit Steenstrup forteller om UKM-kurset for NODA (01.03.2016)

"Det har vært et veldig fint å holde arkitekturkurs for barn på oppdrag fra NODA. I nydelig vintervær, forvandlet en fin gjeng DYRK Tromsø, byens nyttehage, til en sosial samlingsplass også om vinteren. I løpet av fire dager bygde vi teltkonstruksjoner i modell og 1:1. Dette ble en innfallsport til å undersøke noen av de viktigste sidene ved arkitektur: Konstruksjon, kunstnerisk utforming og tilknytning til sted.
Dette har vært en fin mulighet til å formidle arkitektur for barn, og det har vært artig og lærerikt. Takk!"

+ NAF: Nord-Norges Arkitekt Forening (13.12.2014)

"Nord-Norges Arkitektforening ser et design- og arkitektursenter som en fantastisk mulighet til å skape en felles arena med fokus på nordlig arkitektur, design, steds- og næringsutvikling, boligpolitikk og tradisjon. I en langstrakt landsdel er behovet for et samlende senter stort. NAF støtter NODAs intensjon om lokal forankring i arbeid med kunnskap- og kompetanseutvikling, og vi mener NODA kan bli en viktig felles arena for utvikling og fokus på viktige tema i nordområdene, både i de større byer og de mindre lokalområder."

+ NID: Norske Industridesigner forening (14.12.2014)

"I nordområdene har en lange tradisjoner med å utvikle seg i takt med og tilpasse seg i forhold til de rådende naturkreftene. Den nordlige halvkule har til tross for hardføre forhold vært selvforsynt med både energi og mat i århundrer. Utviklingen har i de siste par hundre årene fulgt resten av samfunnet i utviklingen mot forbrukerkultur og en tilstand av overflod og velstand. Når olje og gass næringen nå er i gang med å etablere seg og få fotfeste i regionen er det viktigere enn noen gang at designere og arkitekter kommer på banen og sørger for at denne utviklingen skjer på et mest mulig bærekraftig og forsvarlig vis. Det er derfor svært viktig at en får etablert et regionalt senter som NO-DA representerer, både med tanke på å etablere en stabil og god kjerne av lokale designere og arkitekter, men også for å drive formidling av den viktige samfunnsbyggende rollen design og arkitektur innehar. Både som regionkontakt for Nid - Norske Industridesignere og som selvstendig næringsdrivende designer i Nord-Norge ser jeg et klart behov for et samlingspunkt for design og arkitekturbransjen i Nord-Norge. Dette er både viktig med tanke på å utvikle ny industri og nye måter å gjøre ting på, men også for å utvikle Nord-Norge og nordområdene mot en bærekraftig fremtid til det beste for helheten og vår felles natur og kulturarv."

+ NIL: Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (15.12.2014)

"NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå, stiftet i 1945. NIL er en organisasjon som ønsker å ha god kontakt med medlemmene i distriktet og har derfor ni lokalgrupper. Vi ser helt klart at NO-DA vil være en viktig støttespiller for vår organisasjon lokalt og nasjonalt. Lokalt da vi er en langstrakt landsdel med de utfordringer det innebærer i forhold til å samle kompetanse og kunnskap. Vi mener NO-DA vil være en samlende møteplass både i forhold til workshops, kurs og ikke minst gjøre faget vårt synlig i forhold til våre lokale samarbeidspartnere. NO-DA vil fungere som et senter for kunnskap på tvers av de etablerte interesseorganisasjonene og vil gi våre medlemmer mulighet til lettere å finne lokale samarbeidspartnere. Små lavterskel arrangementer som Påfyll er både inspirerende og gode møteplasser for å diskutere fag og utvide sine nettverk. På et nasjonalt plan vil NO-DA være med å synliggjøre kompetansen som finnes i landsdelen. Både i form av å være et sted å henvende seg til, men også som en aktiv pådriver for å fremme Nord Norges mange dyktige fagfolk utad. Vi støtter NO-DA og mener prosjektet så langt har bevist at det finnes både lokal forankring og engasjement for å få til et varig og stabilt Nordlig Design og Arkitektursenter."

+ NLA: Norske Landskapsarkitekter forening (16.12.2014)

"Idéen om et design- og arkitektursenter i Nord-Norge og i Tromsø er god, fremtidsrettet og tidsriktig! Næringslivet i nord er i sterk utvikling, Norge satser nasjonalt på utvikling i nordområdene, og et design- og arkitektursenter vil være med på å styrke, synliggjøre og understreke denne utviklingen. Et design- og arkitektursenter vil være en ny attraksjon i Tromsø og i landsdelen, og vil utvilsomt kunne bidra til økt verdiskaping i nord. Et design- og arkitektursenter i Nord-Norge er nødvendig og tiltrengt og kan bidra til så mye positivt at dette kan vi ikke si nei til. "

+ Nyinnflyttet Arkitekt (14.12.2016)

Takket være NODA har en nyetablert arkitekt fått et større nettverk: "NODA er et initiativ vi alle trenger i denne regionen. NODA hjelpe oss til å sosialisere med andre mennesker som er interessert i faget og skaper et sosialt nettverk der alle kan være med. NODA vil holde oss informert og oppdatert, og ikke minst skape et rom for læring og faglig debatt. Jeg håper å være en del av dette prosjektet, slik at vi kan samarbeide med et design- og arkitektursenter i nord." Daniel Sierra Polanco

+ Ordfører av Arkhangelsk, Igor Godzish (23.01.2018)

"I would like to thank NODA architects and designers for sharing information about the Norwegian approach to area planning, object and landscape design, as well as construction features in the Tromso coastal area. The walk was informative and insightful. I hope that future contacts between architecture and design experts from Tromso and Arkhangelsk will benefit us in terms of knowledge about each other and contribute to making our cities more beautiful." Igor Godzish, the Head of the Arkhangelsk City Municipality

+ Praktikant hos NODA, (14.09.2016)

"Som praktikant i NODA får du ta del i arbeidet med og gjennomføringen av mange ulike arrangementer og prosjekter knyttet til design og arkitektur i Nord-Norge. Dette har vært en veldig lærerik prosess, hvor du får muligheten til å sette ditt preg på organisasjonen. Med Michele som leder får en ogeå gode og konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet en gjør, og engasjementet hun har for NODA er ganske så smittsomt.
Gjennom praktikantstillingen får du også kjennskap til mange av de lokale og regionale aktørene innen design og arkitektur i regionen, samt et innblikk i hvordan NODA jobber som organisasjon, og hvorfor det er viktig å ha en slik organisasjon her i nord. Slike kontakter og den kjennskapen – tror jeg – alltid vil være nyttig å ha, uansett hvilken bakgrunn og yrke du har. Dersom du ønsker praktisk erfaring fra prosjektarbeid og er interessert i design og arkitektur, kan jeg anbefale å være praktikant i NODA!" Tine Schønhaug Larsen ( mai-desember 2015)

+ SALT, Workshop om plastfri by (23.05.2018)

"SALT ønsker å takke NODA for det gode samarbeider under gjennomføring av seminaret "Plastfri Troms". Designeren Bjørn Heggdal planla og ledet en workshop for ca. 40 deltakere på en ryddig og profesjonell måte. Vi ser frem til å samarbeide med NODA på flere prosjekter i fremtiden." Vilma Havas, prosjektleder i SALT

+ Samarbeidspartner på Morrakaffe seminar (11.11.2016)

"LO Ingeniør er veldig godt fornøyd med samarbeidet med NODA i forbindelse med frokostmøtet "Smart Cities" 8. november 2016.
De fremstår som en profesjonell aktør med et stort nettverk. Frokostmøtet ble slik vi ser det en god opplevelse for de fremmøte.
Vi ønsker gjerne å samarbeide med NODA også i fremtiden med liknende type arrangementer i Nord-Norge." Monica Nymoen, Organisasjonsrådgiver, Landsorganisasjonen i Norge

+ Steinsvik Arkitektkontor AS (15.12.2014)

"Vi på Steinsvik Arkitektkontor mener dette er et veldig bra initiativ. Det er absolutt tiltrengt et sted der Nord Norge kan vise frem sin kompetanse både på lokalt men også nasjonalt plan. Et design- og arkitektursenter vil styrke mange fagområder innenfor design lokalt og bidra til at viktig kompetanse beholdes i landsdelen fremfor at den migrerer "sørover". Vi ser klart for oss at dette senteret kan fungere som samlingssted for mange faggrupper innen designfagene, men også at det kan være et sted der man kan knytte kontakter ut mot andre fagfelt og arenaer for å styrke vår rolle som aktør i næringslivet. Viktige momenter for Design senteret vil være: Åpent hus, muligheter til å bare "slenge" innom. Kafè som fungerer som samlingspunkt Aktiviteter gjennom hele året, for fagfolk, "folk flest" eller barn, noe hver for seg, men man kan også se for seg at det kan være en arena der fagfolk og "folk fest", gamle som unge kan møtes for å diskutere aktuelle saker. Ha en usnobbete "folkelig" profil, snakke samme språk som folk flest. Et sted for faglig påfyll. Faglitteratur bibliotek. Kanskje ha et verksted for utleie til designere og arkitekter i startgropen. Øke kjennskap til de ulike arkitektfagene og dermed øke markedsgrunnlaget. Oppfordre til debatt blant arkitekter "yes is more". Skape lavere terskel for å komme inn i arkitektur debatten. Utstillinger men fokus på folkelig kommunikasjon."

+ Troms Fylkesbibliotek (12.06.2014)

"Troms fylkesbibliotek har i årene 2012 til 2014 hatt et stort utviklingsprosjekt gående i samarbeid med folkebibliotekene i fylket. Prosjektet Bibliotekrom i Troms har hatt fokus på å bygge om, ny-innrede og oppgradere folkebibliotekene i Troms slik at de har lokaler tilpasset bruken. Vi har ønsket å gjøre bibliotekrommene mer funksjonelle og fleksible, vi har hatt sterkt fokus på lokal tilpasning og de ulike brukergruppenes behov. Vi ville gjerne komme i kontakt med arkitekt- og designermiljøet i nord og var veldig heldig og kom i kontakt med NODA da de var i oppstarten. Vi fikk delta på idédugnad og knyttet kontakter med Michele Widerøe. Gjennom NODA fikk vi kontakt med interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL Terese Simonsen ved Steinsvik arkitektkontor som vi har samarbeidet med siden. Vi er veldig fornøyd med at vi har fått muligheten til å bli kjent med NODA og deres arbeid. For prosjektets del gjorde det også at vi fikk kontakt med det lokale arkitektmiljøet, ikke minst med interiørarkitekt Terese – et fruktbart samarbeid som har kommet flere av bibliotekene i Troms til gode. NODA er en viktig bidragsyter og inspirasjon for alle som jobber innenfor dette feltet i Nord-Norge, og vi setter veldig pris på at de eksisterer! Les mer om prosjektet her: http://bibliotekrom.tromsfylke.no/" Marit A. Somby, Rådgiver og prosjektleder, Troms fylkesbibliotek

+ Terese Simonsen, Steinsviks arkitektkontor (12.06.2014)

Takket være NODA, har Steinsvik arkitektkontor fått et stort og viktig oppdrag: "NODA er en viktig ressurs for oss som driver i fagfeltet design og arkitektur fordi NODAs oppgave er å synliggjøre våre fag ut i markedet. NODA er en pådriver for å understreke hvor viktig det er at fagfolk blir benyttet i oppgaver som handler om design og arkitektur. Helt konkret kan oppdragsgivere henvende seg til NODA for å få råd om anskaffelser av design og arkitekturtjenester. NODAs oppgave blir i så måte å ha oversikt over hvilken kompetanse som finnes i markedet, men de kan også ha en rådgiverrolle i forhold til å utrede hvilke tjenester oppdragsgiveren har. Vi mener det er nyttig å ha en slik aktør i markedet som kan hjelpe både private og offentlige over terskelen det av og til er å kontakte profesjonelle."

+ Visit Tromsø (12.01.2014)

"Planene for et slikt senter er spennende, også fra et reiselivsståsted. Slik vi vurderer planene kan disse være en viktig bidragsyter for å gjøre Tromsø som by mer attraktiv for tilreisende. Attraksjonskraften til Tromsø og Tromsø-regionen er slik jeg ser det knyttet til det faktum at vi er i Arktis, vi er en urban, internasjonal by med villmark rett utenfor «stuedøra». I dette perspektivet vil senteret kunne bli et viktig tilskudd. I 2012 hadde Tromsø 585.940 overnattingsdøgn på byens hoteller. Av dette var 277.311 overnattingsdøgn ferie- og fritid, 240.807 overnattingsdøgn yrkestrafikk og 67.822 overnattingsdøgn kurs- og konferanse. Vi mener senteret kan være aktuell for besøkende innenfor alle segmenter." Trond Øverås, Reiselivssjef

+ VERK, Hammerfest (12.06.2014)

"Verk har samarbeidet med NODA i forbindelse med arrangementet "Påfyll" våren 2014. Eventen fant sted i Verk sine gallerilokaler i Hammerfest sentrum. Gjennom " Påfyll" fikk Verk og Hammerfest oppleve et inspirerende foredrag med påfølgende debatt. I tillegg til faglig påfyll fikk vi utvidet vårt nettverk og muligheten til å bli kjent med NODA. For oss har hele prosessen vært svært positiv og vi ønsker flere slike samarbeidsprosjekter velkommen!" Edel Maria Brynjulfsen

+ Wabi Sabi (12.07.2017)

Wabi Sabi deltok på Bakgårdsfesten i Mack-kvartalet.

"Å få være med på et arrangement i regi av NODA har vært en spennende prosess.
Arrangementet var godt organisert og NODA holdt en rød tråd gjennom hele forløpet, fra planlegging til gjennomføring.
Vi opplevde samarbeidet som effektivt og enkelt, og arrangementet ble en suksess med mye liv og god stemning i bakgården." Ann-Merete og Dagmar, Wabi Sabi

+ Workshopsholder for NODA (15.06.2017)

"Etter jeg ble medlem i NODA, har jeg fått muligheter i Nord-Norge som jeg ellers ikke ville fått. De har bidratt til kompetanseheving, og at jeg har fått et stort netteverk av kule folk i Nord-Norge. Jeg elsker jobben min, og elsker å bo i distriktet. NODA bidrar til at jeg får holde på med det jeg liker best, holde foredrag og kurs, utenfor mitt eget distrikt. Jeg vet de husker på meg og følger meg opp. " Marte Wiik, leder i Designfabrikken, Andenes, Andøy

+ Øistein Refseth MER FILM I VEST (12.06.2017)

Takket være NODA har Mer Film fått en vellykket visning i Tromsø: "I forbindelse med lansering av arkitekturfilmen Cathedrals of Culture, ønsket vi å samarbeide med NODA fordi vi fikk tips om at de hadde et veldig godt nettverk i Tromsø og var flinke til å jobbe ut mot publikum. Med Cathedrals of Culture så vi etter samarbeidspartnere til visningene i alle de største byene og når vi i Oslo og Bergen jobbet med Norsk design og arkitektursenter og Bergen Arkitektforening, var det helt naturlig å samarbeide med Nordnorsk design og arkitektursenter. Vi var veldig fornøyde med samarbeidet og følte vi hadde en lokal ambassadør for filmen som hadde engasjement og tyngde. Vi håper vi får anledning til å samarbeide med NODA i framtiden."

+ Marit Valla Bygdeutvikler, Hemnesberget (08.11.2018)

Tusen takk for at dere kom til Hemnesberget og inspirerte oss til å være enda mer kreative enn vi vanligvis er. Det var veldig bra å starte workshopen med faglig påfyll og vise fram gode eksempel på hvordan design og arkitektur kan bidra til å framheve et steds kvaliteter! Det at Distriktssenteret bidro med sine erfaringer av hva som skal til for å lykkes, var også veldig nyttig. Jeg opplevde at folk ble inspirert og glade for at de kunne være kreative og lufte idéer de kanskje hadde gått med lenge, og samtidig få tilbakemelding fra både sambygdinger og fagmiljø. Ved å involvere dere i NODA og jobbe på denne måten tok vi utviklingsarbeidet til et nytt nivå, flere fikk forståelse for mulighetsrommet og viktigheten av å tenke helhetlig. Og den entusiasmen dere viste var smittsom.

Velkommen tilbake.

+ Siljan Viken, KDA-Lærer, Breivang Videregående skole (21.11.2018)

For en lærerik nettverkssamling vi hadde på Design og Håndverk samt Kunst, Design og Arkitektur. Jeg har allerede planlagt metodene fra Tjenestedesign inn i neste oppgave med elevene på «Kunst Design og Arkitektur» Stå på videre!

+ Anniken Førde, Førsteamanuensis, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Institutt for samfunnsvitenskap, Norges Arktisk Universitet (01.04.2019)

I 2018 startet vi ett nytt evu-tilbud i stedsutvikling med samlinger i Lofoten.

NODAs daglig leder Michele Widerøe og NODA har vært sentral samarbeidspartner i utviklinga, planlegginga og gjennomføringa av disse samlingene. I tillegg til at Widerøe selv har deltatt på i arbeidet, har samarbeidet gitt oss muligheten til å dra på det store og gode nettverket NODA består av. Vi har derfor kunne brukt lokale og andre arkitekter og tjenestedesignere inn i undervisninga, noe som har vært en stor styrke.

+ Kirsti Methi, prosjektleder for Tromsø Arktisk Hovedstad (01.09.2019)

Tromsø kommune er veldig glad for å samarbeide med NODA om dette viktige og spennende temaet (Design for klima)

En kommune har jo en viktig rolle som samfunnsutvikler både når det gjelder byutvikling, arealforvaltning og klimapolitikk, for å nevne noen områder. Takket være NODA som er en pådriver for blant annet tjenestedesign som metode og verktøy i forbedrings- og utviklingsprosesser, så tar Tromsø kommune i stadig større grad i bruk slike verktøy i sitt oppdrag som samfunnsutvikler og tjenesteyter for sine innbyggere.

Det er flere mange Bærekraftsarrangementer i dag og det er hyggelig at alle dere har valgt å komme på nettopp dette seminaret som skal ha fokus på Klima og Design.

+ Jacqueline Randles, Rådgiver /byplan for Tromsø kommune (25.11.2019)

Vi har vært strålende fornøyd med samarbeidet vi har hatt med NODA i forbindelse med Sentrumsplanen 2020 og offentlige workshop 1 og 2. Sentrumsplanarbeidet har hatt fokus på medvirkning og tidlig kontakt med brukere. For å få til en åpen prosess, samt å nå ut til flere tok vi kontakt med NODA for å hjelpe oss organisere noen offentlige møter om sentrum. Fordelene var mange, ikke minst å kunne benytte oss av det enorme nettverket som NODA har opparbeidet seg i Tromsø kommune. NODA bidro med møtelokale, kommunikasjon og påmelding, samt utstyr og assistanse på selve workshop. Vi satser på fremtidig samarbeid med NODA i forbindelse med både sentrumsplanen 2020, men også andre anledninger. Takk for oss.

+ Kjetil Kristensen, Direktør alta næringsforening (20.03.2019)

20 mars i år var vi så heldig å få NODA på besøk å holde foredrag under vårt godt besøkte frokostmøte. Dette var en meget interessant og lærerik seanse hvor vi fikk et innblikk i hvor viktig design og arkitektur er for å skape merverdi for ulike virksomheter, ikke bare økonomisk, men også når det gjelder det sosiale og miljømessige. Det fine med dette foredraget var også at NODA hadde invitert med seg 3 lokale bedrifter som fikk fortell sine historier om design. Dette var med å bidra til å skape en enda større forståelse om viktigheten av å fokusere på dette i sin daglige drift. Tilbakemeldingene på foredraget var strålende.


+ Solveig Ballo, Daglig leder Sápmi Næringshage AS (01.12.2019)

Samarbeidet med NODA har bidratt til at vi har økt kompetansen i vår region på tjenestedesign. Vi har styrket vår verktøykasse. Det har også vært veldig artig å samarbeide med NODA, NODA har energi og giv innenfor et viktig område som kan bidra til både næringsutvikling og bolyst.

+ Mona Handeland, Distriktssenteret (12.12.2019)

Om workshop med NODA:
"Dagen var lærerik og brakte inn et nytt og viktig perspektiv for oss som kompetansesenter; visualisering av komplekse utfordringer og muligheter.

Erkjennelse av at det er helt nødvendig å rette fokuset mot «de som har skoene på» =brukerne for å komme fram til bedre løsninger.

Tjenestedesign er en fokusert, kreativ og lærende måte å utvikle på. Prosessene i dette forenkler, og skaper klarere innsyn i hva som trengs og må gjøres. Bedre presisjon altså, og mer motivasjon – en morsommere måte å arbeide på for de fleste. Dette har NODA og Reibo formidlet på en god måte"