NODA navn

Nyheter:

Unge lovende

Vil du bli designer eller arkitekt?
Er du nysgjerrig på hva fagene er?

Godkjent byggesøknad på Hansnes

MILEPÆL - vi er i gang med å bygge ny aktivitetspark i prosjektet "Inkluderende Arktiske Byrom"

NODA grafisk profil

logo, farge og layout

Reisebrev fra Finnmark

På jakt etter neste års «Inkluderende arktiske byrom» prosjekt tok vi turen til Øst-Finnmark for å lete etter en mulig samarbeids kommune og lokasjon. Kalenderen var proppet full av spennende møter med ulike kommuner og bedrifter. Vi fikk til og med presset inn litt sightseeing da Finnmark viste seg fra sin fineste side under oppholdet.

Inkluderende Arktiske Byrom i Arkitektnytt

– Hvordan designer vi byrommene i et arktisk klima, spør Kjersti Monsen i Nordnorsk design- og arkitektursenter. Nå er de i gang med et treårig prosjekt hvor de tar i bruk medvirkning og nye samarbeid for å finne svar på utfordringen.

Russebukse pant

NODA ønsker å ha et redesign workshop med russebukser for å gjøre russetiden inkluderende og tilgjengelig. Dette er økonomisk, inkluderende og miljømessig bærekraftig.

NODA i Arkitektnytt

Artikkel om den nye daglige lederen Kjersti og prosjektene våre

AR Modell

Se fremtidens møteplass før den bygges.

Inkluderende Arktiske Byrom

Masteroppgave om NODA sitt prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom"