NODA navn

Nyheter:

Bli med på DARK

NODA feirer 5 år og arrangerer Nord-Norges første design- og arkitekturfestival i november. Bli med!

Artikkel om workshop i Hemnesberget

i 2018 leverte NODA en workshop om stedsutvikling på bestilling av Hemnes kommune. Distriktssenter hold foredrag i starten av workshopen og de har skrevet følgende artikkel i etterkant:

Artikkel Nye stemmer

De som skal bo og leve i landsdelen må være med å forme den. Derfor er hver fjerde deltaker på årets samling under 34 år, og de skal løftes fram i en egen perspektivmelding.

Bli med på prosjektet NYE STEMMER

Er du mellom 18-34år, bor i Nord-Norge og har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle landsdelen?

Da søker vi etter deg!

Design for klima kronikk

Klimaendringene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Økt temperatur, mindre is og mer nedbør i nord vil også påvirke det globale klimaet, med konsekvenser for liv og helse hos både dyr og mennesker. Dette får nå særlig oppmerksomhet i vår region, og vi vil trenge felles innsats og verktøy i jobben som må gjøres. Blant gode verktøy som er tilgjengelig vil vi løfte fram design og arkitektur.

Samtykkeerklæring Del 2: Nye Stemmer

Du deltar nå i et arbeid der NODA har tilgang til personopplysninger om deg. I tråd med Lov om personopplysninger ber vi deg lese og signere vår samtykkeerklæring, som beskriver konkret hvordan personopplysninger om deg blir behandlet i dette prosjektet.


Samtykkeerlæring Noda

Inviterer unge krefter til å involvere seg i utviklingen av Nord-Norge

Vi vil bidra til å tette forståelsesfloken mellom generasjonene - derfor inviterer vi unge krefter til å involvere seg i utviklingen av landsdelen.

Personvernerklæring NODA

Ditt personvern er viktig for oss. I NODA sin personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger NODA behandler, hvordan NODA behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

DARK 2019

Nord-Norges første Design-og Arkitekturfestival går av stabelen 4-10.november 2019. Sett av datoene, følg med fremover og gjør deg klar for en helt fantastisk uke!