NODA navn

Nyheter:

Samtykkeerklæring Del 2: Nye Stemmer

Du deltar nå i et arbeid der NODA har tilgang til personopplysninger om deg. I tråd med Lov om personopplysninger ber vi deg lese og signere vår samtykkeerklæring, som beskriver konkret hvordan personopplysninger om deg blir behandlet i dette prosjektet.


Samtykkeerlæring Noda

Inviterer unge krefter til å involvere seg i utviklingen av Nord-Norge

Vi vil bidra til å tette forståelsesfloken mellom generasjonene - derfor inviterer vi unge krefter til å involvere seg i utviklingen av landsdelen.

Personvernerklæring NODA

Ditt personvern er viktig for oss. I NODA sin personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger NODA behandler, hvordan NODA behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

DARK 2019

Nord-Norges første Design-og Arkitekturfestival går av stabelen 4-10.november 2019. Sett av datoene, følg med fremover og gjør deg klar for en helt fantastisk uke!

Vårt tjenestedesignprogram inspirerer tusener.

Resultatene fra vårt Tjenestedesignprogram nå skal bidra til nasjonal utvikling

NODA løftes fram av Innovasjon Norge Arktisk

Tidligere leder for kreative næringer ved Innovasjon Norge Arktisk gjør seg noen refleksjoner om virkemiddleaparatet. Her løfter han oss som en sukseehistorie fra Nord-Norge.

Kommunal nyskaping gjennom tjenestedesign

Kommuner i omstilling kan ha stor nytte av tjenestedesign. Det mener NODA – Nordnorsk design- og arkitektursenter. I programmet "Tjenestedesign for kommuner" kobler de designere og kommunale utviklingsprosjekter. – Det er en helt ny måte å tenke på, sier deltakerne.

NODA har fått ny ansatt

Ingvild tar over stafettboksen fra Frikk. Hun vil jobbe som prosjektleder for Design og Arkitekturfestivalen 2019 og fra sommeren overtar hun Frikk sine oppgaver som medlem- og prosjektkoordinator.

Tips til fremgangsmåte for nye kommunevåpen av Grafill

Grafill ser at det i disse dager skal utformes nye kommunevåpen etterhvert som kommunene slås sammen. Som bransjeorganisasjon for designere og illustratører ønsker vi å være tydelig på hvordan en slik prosess bør foregå. Mange designere i de lokale kommunene kontakter oss om det de opplever som urettferdige eller useriøse konkurransevilkår.