NODA navn

Nyheter:

Artikkel Nye stemmer

De som skal bo og leve i landsdelen må være med å forme den. Derfor er hver fjerde deltaker på årets samling under 34 år, og de skal løftes fram i en egen perspektivmelding.

Bli med på prosjektet NYE STEMMER

Er du mellom 18-34år, bor i Nord-Norge og har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle landsdelen?

Da søker vi etter deg!

Design for klima kronikk

Klimaendringene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Økt temperatur, mindre is og mer nedbør i nord vil også påvirke det globale klimaet, med konsekvenser for liv og helse hos både dyr og mennesker. Dette får nå særlig oppmerksomhet i vår region, og vi vil trenge felles innsats og verktøy i jobben som må gjøres. Blant gode verktøy som er tilgjengelig vil vi løfte fram design og arkitektur.

Samtykkeerklæring Del 2: Nye Stemmer

Du deltar nå i et arbeid der NODA har tilgang til personopplysninger om deg. I tråd med Lov om personopplysninger ber vi deg lese og signere vår samtykkeerklæring, som beskriver konkret hvordan personopplysninger om deg blir behandlet i dette prosjektet.


Samtykkeerlæring Noda

Inviterer unge krefter til å involvere seg i utviklingen av Nord-Norge

Vi vil bidra til å tette forståelsesfloken mellom generasjonene - derfor inviterer vi unge krefter til å involvere seg i utviklingen av landsdelen.

Personvernerklæring NODA

Ditt personvern er viktig for oss. I NODA sin personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger NODA behandler, hvordan NODA behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

DARK 2019

Nord-Norges første Design-og Arkitekturfestival går av stabelen 4-10.november 2019. Sett av datoene, følg med fremover og gjør deg klar for en helt fantastisk uke!

Vårt tjenestedesignprogram inspirerer tusener.

Resultatene fra vårt Tjenestedesignprogram nå skal bidra til nasjonal utvikling

NODA løftes fram av Innovasjon Norge Arktisk

Tidligere leder for kreative næringer ved Innovasjon Norge Arktisk gjør seg noen refleksjoner om virkemiddleaparatet. Her løfter han oss som en sukseehistorie fra Nord-Norge.