NODA navn

Vadsøfolket har talt!

Kofferten vår en full av post-its med mange gode innspill til årets Inkluderende Arktiske Byrom. Vi har møtt folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. Fellesnevneren er at alle bor i Vadsø. De har fortalt oss om Vadsø, om byrommet, ønsker og tanker.

PLANLEGGINGA

Målet med innspills-workshoppene har vært å legge til rette for at kreativiteten slippes løs og alle idéer kommer fram. Vi startet derfor med en oppvarmingsfase der oppgavene var frie for begrensninger f.eks. “Hva ville du bygget hvis du hadde ubegrenset med penger”, “Hvordan ville det verst tenkelige uterommet sett ut?” eller “Hva ville du bygget hvis det var vinter hele året”. Etter deltakerne jobbet med ytterpunktene av hva som er mulig, fikk vi dem til å ta med seg de viktigste tankene inn i en realistisk kontekst. Da var det enklere for dem å bidra med konkrete forslag til plassen.

INNSPILLENE

Vi fikk inn utrolig mange gode innspill og det var gøy å se at folk var så engasjerte. Mange ønsket seg tak over hodet og ly for vær og vind. Vi fikk merke at det er viktig for folk å ta hensyn til det arktiske klimaet og havutsikten, samt at grillmuligheter eller andre varmeelementer var gjengangere. Det var lett å forstå at ungdommen mangler et sted å være, gjerne med mulighet for ulike aktiviteter. Samtidig var innbyggerne veldig fornøyd med byens kulturtilbud og korte avstander. Vi fikk høre grenseløse ønsker som “glass-auditorium med undervannsakvarium ut i havna og nordlysobservatorium”. Alle disse tingene er viktig å ta med seg videre når noe nytt skal bygges i byen. Viktigst av alt blir at alle føler seg velkommen og inkludert.

DELTAKERE

- Ungdomsskolen
- Videregående elever
- Ungdomsrådet
- Voksenopplæringa
- Pensjonistforeninga
- Alle som kom på infomøte
- Digitale innspill (åpen litt til her)

STUDENTER

NODA fikk god hjelp fra to industridesign studenter fra NTNU med å forberede og gjennomføre medvirkningsprosessen. Solveig og Julie.

VEIEN VIDERE

Nå skal innspillene illustreres og stilles ut. Så kommer en gjeng arkitekter til Vadsø for å tegne forslag. De får se innspillene og den lokaly juryen skal velge det forslaget som beste svarer på innspillene, stedet og klimaet.

Vil du sitte i juryen eller kjenner noen som bør? Tips post@no-da.no

Vi ønsker et mangfold i juryen; alder, bakgrunn, kjønn og synspunkter. NODA sørger for å ha kvalifiserte fagfolk (arkitekt) i juryen for å sikre kvalitet i forslaget som velges.

PROSJEKTET

Se oversikt over hele prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom her.

TAKK TIL

- alle som delte innspill
- studentene Solveig og Julie fra NTNU
- frivillighettsentralen i Vadsø og Tone som tok godt vare på oss der.
- Kooperativet kulturscene der vi hadde folkemøtet
- Vadsø kommune for samarbeidet
- Troms og Finnmark Fylkeskommune for støtte (Arktis 2030)