NODA navn

Ombord Designskolen

Designskolen seiler langs kysten i Nord-Norge for å nå ut til distriktene.

Kort fortalt – i stedet for at folk må reise for å delta på designskolen, kommer designskolen til dem. Seilende.

Med aktivitet i hver havn. Nord-Norge preges av en spredt befolkning og store distanser. Sjøveien har knyttet Nord-Norge sammen gjennom historien og vil skal seile for å gi et fritidstilbud i form av «Ombord Designskolen.»


Turen vil skje fra 21. til 27. August 2023. På turen vil vi besøke flere havner. Vær og vind vil ha innflytelse på turen. Mannskapet vil følge værbildet tett og tilpasse turen etter forholdene.


SEILERUTA

Mandag 21.08 - Skibotn
17:00-19:00 - Skibotn Filial
Designskole: Unge arkitekter: Menneske og dyr sine hjem i Arktis. Les mer her.

Tirsdag 22.08 - Hatteng, Storfjord
12:30-14:30 - Biblioteket
Designskole: Unge arkitekter: Menneske og dyr sine hjem i Arktis.

17:00-21:00 - Biblioteket
BarePrat: Inkluderende Arktiske Byrom. Les mer her eller på Facebook.

Torsdag 24.08 - Skjervøy
Skjervøy Bibliotek
Designskole: Unge arkitekter: Menneske og dyr sine hjem i Arktis.

19:00-21:00 - Kilgården, Skjervøy
BarePrat: Inkluderende Arktiske Byrom. Les mer på Facebook.

Fredag 25.08 - Vannvåg, Vannøya
14:00-15:00 - Kunstbygg på skolen. "Kunsten". Med SFO.
Designskole: Unge arkitekter: Menneske og dyr sine hjem i Arktis.


AKTIVITET

Hvordan ser egentlig hjemmet til en hval ut?

Hvordan kan man stikke på besøk til en fugl?

Barn og unge blir invitert på designworkshop for å se på hvordan mennesker og dyr bor i nord. Sammen skal vi se på kreative løsninger gjennom tegning, modellering og samarbeid. Ingen forkunnskaper trengs. Arkitektene Kjersti og Aztrid vil sparre, hjelpe og veilede.


BÆREKRAFT

Seiling bruker naturkrefter – vind – som drivstoff. Dette er en av de mest bærekraftige måtene å reise på. Den flytende designskolen – seilbåten – vil både fungere som transport, hotell, spisested og møteplass.

Det vil bli lagt fokus på formidling av bærekraftsprinsipper på kursene. Materialene brukt på kursene vil i stor grad være gjenbruk. Turen vil være godt dokumentert og delt for videre formidling av denne reisetypen og aktivitetene ombord. For å inspirere andre til å velge alternative reisemåter og materialer i sine prosjekter.

Den bærekraftige reisemåten kan være oppsiktsvekkende og skape blest om prosjektet. Dermed kan det være mulig å nå ut til grupper som ellers ikke ville fått med seg tilbudet gjennom de typiske kanalene.


BEGIVENHET

Ankomst i en havn kan være en begivenhet. Med flagget heist vil vi møte lokale barn og unge med kurs og aktivitet på designskolebåten. På forhånd vil vi undersøke om det er barn og unge som trenger å møtes på tilrettelagte lokaler. I de tilfeller vil hele kurset foregå på land for å være inkluderende. Sosial bærekraft er et viktig aspekt i prosjektet. Vi skaper en møteplass som skal være inkluderende for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, bakgrunn og økonomi. Det er gratis å delta. Deltakelse krever ingen forkunnskaper. Mestringsfølelse og tilhørlighet er viktig. Det lille mannskapet vil kunne arrangere mange kurs i små kystsamfunn mellom Tromsø og Bodø. Uten at de distriktsboende behøver å reise til storbyen for å delta på designskolen. Dette sparer mange enkeltreiser.

Turen vil stoppe innom minst 10 havner der vi møter ulike grupper barn og unge. "Aktivitetsmenyen" (se vedlegg) inneholder ulike kurs, planlagt og drop-in, som lett kan tilpasses ulike grupper, aldersspenn og interesse. Gjenbruksmaterialer blir brukt på kurs - f.eks å sy tote-bag av gamle seil.


MANNSKAPET

Ombord vil mannskapet bestå av seilvante designere og arkitekter. Mannskapet vil bestå av: Kaptein/arkitekt, Taktikker/prosjektleder og arkitekt, Seiltrimmer/fotograf, Stuert (kokk)/designer. Mannskap kan skiftes ut og suppleres i havner basert på tilgjengelighet og behov. Kaptein og taktikker vil være med på hele turen.

Designskolen rekrutterer kursholdere fra medlemsmassen til NODA – bestående av profesjonelle designere og arkitekter. 650 enkeltmedlemmer i 140 bedrifter i Nord-Norge. Flere er lokalisert langs kysten der turen skal. Samarbeidspartnere i hver havn vil sikre havneplass, lokaler til aktivitet og bistå med rekruttering. Her vil NODA sitt nettverk benyttes i stor grad. Media blir også løpende informert om turen.

Prosjektleder vil være til stede under alle kurs. Er pedagogisk anlagt og har godkjent vandelsattest og erfaring fra tidligere designskoler. Kaptein og fotograf vil også ha godkjent vandelsattest.


MÅL

Vi ønsker å vise flere at det er mulig å bruke historiske kystruter som reisemønster og måte å nå ut til flere. Også i distriktene i Nord-Norge. Vi regner med at et slikt tiltak vil skape mye blest da det er en uvanelig form og reisemetode.

Ved tilsagn vil vi oppsøke NODA sitt nettverk for å inkludere dem i planlegging og gjennomføring av denne turen. På den måten vil flere bli involvert og sikre et godt resultat for turen. Å skape lune og velkommende havner for ny type aktivitet.

Opplevelsene på turen vil bli delt i sanntid (på sosiale medier) slik at det blir mulig å følge. Dette skaper engasjement, og gir folk mulighet til å møte oss mens vi besøker deres havn. Etter turen lages en oppsummerende film for videre formidling. Vi skriver rapport som er tilgjengelig. Samtidig som at vi blir tilgjengelig for å dele våre erfaringer gjennom foredrag og møter for de som skulle ønske å vite mer.

Selbåten sin hjemhavn er Tromsø. Start og slutt av turen vil skje i Tromsø med flere aktiviteter i Tromsø Kommune. Vi søker støtte hos flere samarbeidspartnere som vil dekke aktivitetene utover Tromsø Kommunes grenser.


MÅLGRUPPE

Prosjektets målgruppe er barn og unge som av ulike grunner faller utfor eksisterende fritidstilbud. Aldersspennet for målgruppen er barn og unge mellom 8-24 år.Utenforskap kan ha ulike og komplekse årsaker, det være seg mangel på sosialt nettverk og tilknytning til skole eller arbeid, å vokse opp i familier med lavinntekt, eller mangel på deltakelse i fritidsaktiviteter. I dag kan barn og unge oppleve at fritidstilbud ikke møter deres interesser, koster mye å delta på, eller andre egenskaper som hever terskelen for deltakelse blant enkelte grupper. Slike grunner kan stoppe de fra å delta og melde seg på, og disse står da i fare for å havne i utenforskap. Basert på egne og innsamlede erfaringer, er det mangel på mangfoldige tilbud av fritidsaktiviteter i Tromsø. Denne kjennskapen har vi fått etter å ha vært i kontakt med ulike organisasjoner og fått innsikt i målgruppen vi skal jobbe videre med. Fritidsaktiviteter spiller for mange en avgjørende rolle når det gjelder tilknytning, mestring og tilhørighet. Barn og unge som havner i utenforskap har grunnleggende behov for trivsel og gode opplevelser.

Byggeaktiviteten skal være en feiring av kreativitet og læring, og en arena for mestring og tilhørighet – uansett hvilken bakgrunn deltakerne bærer på.


Hvem kjenner vi på ruta? Ta gjerne kontakt!