NODA navn

Inkluderende Arktiske Byrom 2023 - Vadsø

2023 ble Finnmark sin tur og destinasjonen blir Vadsø.

De arktiske uterommene er et mulighetsrom med stort potensiale. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode rom/møteplasser for de som bor der, og for besøkende. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er fremoverlent og sosialt bærekraftig. Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.


Vår tentative framdriftsplan ser slik ut:

FASE 0 – PLANLEGGING: januar
- Kartlegging av foreninger, næringsliv, og eksisterende møteplasser.
- Valg av prosjektkoordinator i Vadsø kommune.
- Koble på studenter
- Velge Byrom

FASE 1 – MEDVIRKNING: februar - mars
- Invitere til informasjonsmøte
- Lage en modell av det utvalgte byrommet for bruk i medvirkning.
- Ulike workshops med innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
- Innspill fra kommunens innbyggere via sosiale medier.
- De sammenfattede innspillene illustreres av en grafisk designer.
- Utstilling som viser innspill fra innbyggere.

FASE 2 – KOMPETANSE: april – juni
- Workshop med en gruppe arkitekter med mål om å komme fram til et konkret forslag.
- Kronikkserie med ulike aktører som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske møteplasser.

FASE 3 – UTVIKLING: Juli - Sept
- Arkitektene prosjekterer løsning og kommer i dialog med entreprenør.
- Tiltaket bygges i det utvalgte området.

FASE 4 – FEIRING: Høst
- Vi inviterer til Byromsfest!


Vi ser fram til en periode med mange turer til Finnmark og Vadsø!

MEDIAOMTALE

iFinnmark artikkel 23.02.23


Prosjekt er støttet av Arktis2030 og i samarbeid med Vadsø kommune.