NODA navn

Designskole for alle: DARK_ung

Designskolen er etablert for å gi et tilbud til barn og unge etter skoletid og i ferier for å gi opplæring i design og arkitektur. DARK_ung har arrangementer i løpet av skoleåret og designene som barn og unge lager blir stilt ut på DARK_ung festivalen som arrangeres hver vår.

Vårens aktiviteter er:

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI


Følg med her, på nyhetsbrevet eller Facebook for endelig dato og påmelding!


Alle barn og unge er invitert, men vi har en ekstra invitasjon til personer som nylig er kommet fra Ukraina. NODA har samarbeid med Ukrainsk forening om høstens designskole. Det å gjøre noe kreativt sammen krever ikke mye språk-kunnskaper, men kan gi et lite avbrekk og samtidig fungere som integrering.


Prosjektet er støttet av Tromsø Kommune (TK), Samfunnsløftet (SNN), Integrering og mangfolds direktoratet (IMDI) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoretet (BUFDIR)