NODA navn

Unge lovende

Vil du bli designer eller arkitekt?
Er du nysgjerrig på hva fagene er?

NODA samler litt informasjon om de ulike fagene i vårt fagfelt; design og arkitektur.
Hva gjør en designer? Hvilke universiteter og høyskoler kan du velge mellom, hvordan er opptaksprøven til AHO?
Skal du begynne på videregående kan du allerede her velge studieretning mot design og arkitektur. Les mer lengere ned.


PODKAST

Lurer du på hva en arkitekt eller designer gjør? Vi har snakket med flere som forteller om sin reise fra skolebenken til arbeidslivet i vår podkast "NODA Det du vil vite om design og arkitektur"

Du finner podkasten på Spotify, Apple iTunes/Podkaster og Google podkast.


UTDANNING.no

Har en liten oversikt over arkitekt og design yrkene.


DESIGNSKOLE

Prøv selv! Vi arrangerer ulike kurs som gir innblikk i hva design og arkitektur er. Det skjer i hele Nord-Norge. Noen er også på nett. Følg med på Facebook og nyhetsbrev for neste kurs og påmelding. Kurskalender finnes også her. Du trenger ingen forkunnskaper og det er alltid gratis å delta.


STUDIEFORBEREDENDE

Vil du begynne reisen mot design eller arkitektstudiet allerede på videregående?
Bor du i Troms eller Finnmark kan du søke hos Breivang videregående skole på Kunst, Design og Arkitektur.
Er hjemfylket ditt Nordland kan du søke på Bodin videregående skole på Kunst, Design og Arkitektur. Søknadsfrist 1 mars.


OPPTAKSKRAV TIL HØYERE UTDANNING

Master Arkitektur:

Generell studiekompetanse/realkompetanse i tillegg til spesielle opptakskrav i Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (Reform 94: 3MX/2FY). I tillegg må man gjennomføre og levere en opptaksprøve.

Designer:

Generell studiekompetanse. Kan variere etter hvilket fagfelt man ønsker. I tillegg må man gjennomføre og levere en opptaksprøve


ARKITEKT

Her har du en liten oversikt over hvilke ulike universiteter og høyskoler vi har i Norge for å bli arkitekt. Søknadsfrist 15 april.

Master Arkitektur NTNU

Master Arkitektur AHO

Master Arkitektur Bergen arkitekthøgskole

Master Landskapsarkitektur UIT


DESIGNER

Her har du en liten oversikt over noen av de ulike universitetene og høyskolene som har studieretninger for å bli designer. Fagfeltet Design har mange ulike disipliner, trykk på de ulike skolene for å se tilbudene de har. Søknadsfrist 15 april.

NTNU

Oslomet

Kunsthøgskolen i Oslo

Høgskolen i Kristiania

Høgskulen i Volda

Noroff


OPPTAKSPRØVE

AHO - generell info her

AHO - landskapsarkitektur oppgave her


FØLG OSS

facebook instagram nyhetsbrev