NODA navn

Sirkulærøkonomi i praksis

Det skal bygges en ombrukspaviljong av skrot fra byggeplasser. Sammen med elever fra bygglinja på Kvaløya VGS skal vi vise hvordan skrot blir til ressurs.

Morgendagens materialer eksisterer - og de er allerede i omløp. Ombrukspaviljongen implementerer sirkulærøkonomi i praksis. I stedet for å kutte ned trær for å lage plank, så finnes det mange planker som har mye bruk igjen i seg. Disse, sammen med andre ting vi finner i containere på byggeplasser, skal brukes.

Evne til å gjenbruke blir fokus. Evne til å se potensiale i materialet. Evne til å se hvordan man setter skrotet sammen for å skape en ny struktur. Evne til å kreativt forme en paviljong basert på disse eksisterende materialene.

Vi snur designprosessen på hodet. Først finner vi materialene. Så finner vi måter å sette de sammen, før vi designer hvordan paviljongen vil se ut. En mer vanlig metodikk innebærer å designe først, så finne materialer man bygger med. Dette er ofte en frustrerende prosess for snekkere som ofte må finne løsninger til «umulige samlinger».

Derfor utfordres elevene på bygg-linja til å lage samlinger som fungerer til materialene. Dette skjer gjennom sparring med prosjektgruppa bestående av arkitekter, snekkere og lærerne på Kvaløya VGS.

Byggeplassene vi henter materialer fra har mål om å ha kun 25kg avfall/m2 bygget. Sammenlignet med typiske 65kg krever dette en stor innsats for å oppnå. Dette prosjektet bidrar positivt til dette målet da vi henter materialer fra containerne.

Til kick-off workshoppen hadde vi med ca 400kg materialer.Aktivitetsplan:

DEL 1 - PROTOTYPE

Kick-off. 30 november 2022
Elevene på kvaløya VGS får prosjektet presentert og de får første oppgave: å designe måter å sette sammen ombruksmaterialer.

Sparringstime. 7 desember 2022
Elevene får sparre om ideene sine i en midtveis-kritikk.

Presentasjon. 14 desember 2022
Prototypene som viser løsningene til elevene presenteres.


DEL 2 - DESIGN

Design.
Arkitekt designer paviljong basert på materialene og prototypene.

Presentasjon. Januar 2023
Arkitekt presenterer designet til elevene.


DEL 3 - BYGGING

Jan-mai 2023
Paviljongen bygges av elevene på bygglinja på Kvaløya VGS.

Åpning. Juni 2023.
Feiring av paviljongen! Alle involverte inviteres til Prostneset.


Prosjektgruppa
Fremtiden i våre hender: Nils Johan Swärd, prosjektleder.
Asplan Viak: Alexander Rundlöf, Arkitekt
NODA: Kjersti Monsen, rådgiver.


Samarbeidspartnere:
Kvaløya VGS (Troms og Finnmark Fylkeskommune, TFFK): byggfagselever og lærere
PEAB Bjørn Bygg: donerer materialer
Remiks: donerer materialer
Tromsø Havn: stiller med sted og prosjektmidler