NODA navn

Russebukse pant

NODA ønsker å ha et redesign workshop med russebukser for å gjøre russetiden inkluderende og tilgjengelig. Dette er økonomisk, inkluderende og miljømessig bærekraftig.

Vi i NODA har latt oss inspirere av ungdom som gjenbruker og lager egne russebukser, og ønsker derfor å lage en workshop av dette. For at vi skal kunne tilby workshop med russebukser trenger vi først å få tak i gamle bukser, derfor kan du nå levere inn din gamle russebukse og motta 200 kr fra oss!

Våre kriterier for russebuksene er at de må være hele og rene.

Vi tar imot både rød, blå og svart russebukser.

Send oss e-post til post@no-da.no for å avtale avlevering av buksen(e). Vi vil også vite hvilken farge og størrelse.


Hvor har vi hentet inspirasjonen til dette fra?

Les om Mina og Malin sin måte å skaffe russeklær på

Les om gjenbruks-russ her