NODA navn

Inkluderende Arktiske Møteplasser

Tusenårsplassen på Hansnes, Karlsøy Kommune, skal bli den nye møteplassen basert på medvirkning.

De arktiske uterommene er et mulighetsrom med stort potensiale. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode rom/møteplasser for de som bor her, og for besøkende. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er fremoverlent og sosialt bærekraftig.

Kommunen som har blitt valgt for årets prosjekt er Karlsøy. Vi velger å kalle årets prosjekt "Inkluderende Arktiske Møteplasser."

I 2021 gjennomførte NODA et byromsprosjekt i Tromsø med mål om å fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende byrom i Arktis. Resultatet fra prosjektet ble tatt godt i mot av innbyggere, kommunen og bidragsytere. Dette har blant annet ført til at NODA har fått midler fra Arktis 2030 for å gjennomføre tilsvarende prosjekt i andre kommuner.

Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.


Arrangementer som planlegges i forbindelse med prosjektet er:

Planleggingsfase, Januar- April:
- Kartlegging av foreninger, næringsliv, og eksisterende møteplasser.
- Valg av prosjektkoordinator i Karlsøy kommune.
- Koble på studenter ved Samfunnsplanlegging (UiT)
- Invitere til informasjonsmøte


Formidlingsfase,
April-Mai:
- Lage en modell av det utvalgte byrommet for bruk i medvirkning.
- Ulike workshops med innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
- Innspill fra kommunens innbyggere via sosiale medier.

Presentasjon av prosjektet, Juni:
- Fysisk utstilling som viser innspill fra innbyggere. De sammenfattede innspillene illustreres av en grafisk designer.

Utviklingsfase, Jun-Juli:
- Workshop med en gruppe arkitekter med mål om å komme fram til et konkret forslag for det utvalgte området.
- AR (augmented reality) modell av forslaget stilles ut på Tusenårsstedet.

Kompetansehevingsfase, August-Oktober:
- Kronikkserie i regional avis med ulike aktører i byen som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske uterom/møteplasser.


Konkrete tiltak, August-Desember:
- Tiltaket bygges i det utvalgte området.

Avduking av prosjektet og brukerundersøkelsesfase, Desember:
- Vi inviterer til Byromsfest!


Samarbeidspartnere i prosjektet vil være:
- Karlsøy Kommune
- Troms og Finnmark Fylkeskommune, TFFK.
- Arkitektene: Elin Delmar (Norconsult, Tromsø) og Alexander Rundlöf (Asplan Viak, Tromsø)
- AR modell: Kjetil Gjersvold (Benzin, Tromsø)
- Illustrasjon: Danel Shuaib (Kunnskapstrening IT)Troms og Finnmark fylkeskommune har støttet prosjektet gjennom Arktis 2030.