NODA navn

Inkluderende Arktiske Møteplasser

Tusenårsplassen på Hansnes, Karlsøy Kommune skal bli den nye møteplassen basert på medvirkning.

Kommunen som har blitt valgt for årets prosjekt er Karlsøy. Vi velger å kalle årets prosjekt "Inkluderende Arktiske Møteplasser."

De arktiske uterommene er et mulighetsrom med stort potensiale. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode rom/møteplasser for de som bor her, og for besøkende. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er fremoverlent og sosialt bærekraftig.

I 2021 gjennomførte NODA et byromsprosjekt i Tromsø med mål om å fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende byrom i Arktis. Resultatet fra prosjektet ble tatt godt i mot av innbyggere, kommunen og bidragsytere. Dette har blant annet ført til at NODA har fått midler fra Arktis 2030 for å gjennomføre tilsvarende prosjekt i andre kommuner.

Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.

Arrangementer som planlegges i forbindelse med prosjektet er:

Planleggingsfase, Januar- April:
- Kartlegging av foreninger, næringsliv, og eksisterende møteplasser.
- Valg av prosjektkoordinator i Karlsøy kommune.
- Koble på studenter ved Samfunnsplanlegging (UiT)


Formidlingsfase,
April-Mai:
- Lage en modell av det utvalgte byrommet for bruk i medvirkning.
- Ulike workshops med innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
- Innspill fra kommunens innbyggere via sosiale medier.

Presentasjon av prosjektet, Juni:
- Fysisk utstilling som viser innspill fra innbyggere. De sammenfattede innspillene illustreres av en grafisk designer.

Utviklingsfase, Jun-Juli:
- Workshop med en gruppe arkitekter med mål om å komme fram til et konkret forslag for det utvalgte området.
- AR (augmented reality) modell av forslaget stilles ut på Tusenårsstedet.

Kompetansehevingsfase, August-Oktober:
- Kronikkserie i regional avis med ulike aktører i byen som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske uterom/møteplasser.


Konkrete tiltak, August-Oktober:
- Tiltaket bygges i det utvalgte området.

Avduking av prosjektet og brukerundersøkelsesfase, September - Desember:
- Vi inviterer til Byromsfest!


Samarbeidspartnere i prosjektet vil være:
- Karlsøy Kommune
- Troms og Finnmark Fylkeskommune, TFFK.
- Arkitektene: Elin Delmar (Norconsult, Tromsø) og Alexander Rundlöf (Asplan Viak, Tromsø)
- AR modell: Kjetil Gjersvold (Benzin, Tromsø)
- Illustrasjon: Danel Shuaib (Kunnskapstrening IT)Troms og Finnmark fylkeskommune har støttet prosjektet gjennom Arktis 2030.