NODA navn

NODA sin paviljong i Nordlys

Step-danser Silje så et helt eget potensiale i NODA sin paviljong - scene og steppekasse!

Paviljongen ble laget i pilotprosjektet «Inkluderende Arktiske Byrom». Et stort medvirkningsprosjekt der byens innbyggere fortalte hva de ville se i dette byrommet.

Det er alltid gøy å se paviljongen i bruk og ekstra gøy når personer bruker sitt perspektiv til å oppdage ny bruk.

Hva annet kan den brukes til?

Les artikkelen HER