NODA navn

NODA søker leder

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av design og arkitektur?

Søknadsfrist: 08.mars, 2022.
Søknaden sendes til michele@no-da.no
Lurer du på noe? Ta kontakt med vår direktør Michele Reneé Widerøe mob: 908 908 89


NODA søker nå daglig leder som skal lede en organisasjon med 800 medlemmer og dermed får ansvaret for å videreutvikle et regionalt kompetansesenter.

NODA har til formål å vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. De viktigste oppgavene til den nye lederen er å stimulere til utvikling av slike nye prosjekter, og samtidig sørge for stødig administrativ og økonomisk drift. Dette vil i praksis innebære at prosjektledelse også vil være en viktig del av stillingen.

Den nye NODA-lederen er et menneske som kan bidra til å styrke NODAs posisjon mot sentrale samarbeidspartnere, næringsliv og myndigheter. Samtidig skal lederen fremme NODAs og medlemmenes posisjon i Nord-Norge. For å lykkes med dette er gode samarbeidsevner svært viktig. Det innebærer god og kontinuerlig dialog med fagmiljøer og andre interessentgrupper.

NODA-lederen vil også på mange måter være organisasjonens ansikt utad, og vil derfor ha muligheten til å sette relevant dagsorden – og samtidig skape gode samarbeidsarenaer for samskapning mellom relevante fagmiljøer, offentlig sektor og næringsliv. Gode kommunikasjonsegenskaper vil derfor bli vektlagt i vurderingen.

Vi ser etter en person med skarp hjerne, varmt hjerte – og med et smittende engasjement som motiverer sine ansatte. Som brenner for landsdelen, og er glad i hektiske og varierte arbeidsdager. Vedkommende kommuniserer godt både internt i organisasjon så vel som eksternt til omverden.

Det aller, aller viktigste for den nye lederen vil alltid være en genuin interesse for det NODA jobber med, og et sterkt ønske om å være med på denne reisen.


Vi søker:
Leder

Ansettelsesform:
Fast ansettelse

Hovedoppgaver:

· Sørge for at organisasjonen oppnår sine mål på en effektiv måte

· Sikre god drift av NODA både faglig, økonomisk og administrativt

· Styrke posisjonen til design- og arkitekturfagene i regionen

· Styrke NODAss samarbeid med:

- næringsliv og offentlig sektor

- samarbeidspartnere

- myndigheter

- øvrig virkemiddelapparat


Ønsket kompetanse og erfaring:

· Relevant høyere utdanning på masternivå er en fordel

· God formuleringsevne, skriftlig og muntlig

· Kunnskap om design- og arkitekturfagene (trenger ikke å være arkitekt eller designer)

· Kunnskap om landsdelen

· Leder- og prosjektledererfaring

· Erfaring med å opptre i det offentlige rom


Personlige egenskaper:

· Høy gjennomføringsevne

· Evner å ta tydelige beslutninger

· Samlende leder


Vi kan tilby:

· En utfordrende og spennende stilling i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

· Høy grad av tillit og selvstendighet

· Dyktige og engasjerte medarbeidere

· Moderne kontorlokaler i et spennende og levende coworking miljø

· Fast ansettelse

· Lønn etter avtale


Kontorsted vil være i Tromsø.

Søknadsfrist: 08.mars, 2022.

Søknaden sendes til michele@no-da.no

Lurer du på noe? Ta kontakt med vår direktør Michele Reneé Widerøe mob: 908 908 89