NODA navn

Godkjent byggesøknad på Hansnes

MILEPÆL - vi er i gang med å bygge ny aktivitetspark i prosjektet "Inkluderende Arktiske Byrom"

Karlsøy Kommune har vedtatt å godkjenne rammesøknad og gitt igangsettingstillatelse (IG)! Det betyr at Byggmester Tony Jenssen er i gang med å bygge den nye møteplassen tegnet av Elin Delmar (Arkitekt, Norconsult) og Alex Rundlöf (Arkitekt, Asplan Viak).

Når denne står klar skal det feires med alle som har vært involvert i prosessen og resten av innbyggerne på Hansnes. Mange har kommet med innspill til hva de ønsker på Tusenårsstedet, og nå snart får vi se om tiltaket svarer på behovene.


Arkitektene beskriver
deres design som et overordnet grep for hele Tusenårsplassen; et lekent aktivitetsområde på oppsiden, og et mer rolig parkområde mot sjøen. Disse skilles med den eksisterende stien. Både sommer- og vinter-aktiviteter er med. Skating i midnattssola, kan bli til snøballkrig i mørketida.


"I tillegg til å sette søkelys på koselig og integrende lys, tenkte vi mye på dette med tredimensjonalitet og vinterbruk, og å skape noe som gir interessant typografi på vinteren. Det skal være enkelt, uten å trenge å flytte på noe, og ta plassen i bruk året rundt" sa arkitekt Alex Rundløf til Arkitketnytt (8/2022)

Enkle grep med stor effekt.
Med stramme budsjetter og kort tid har arkitektene kommet med et forslag som svarer på oppgaven - å skape en møteplass som skal bli brukt av lokalbefolkningen og som er tilpasset det lokale, arktiske, klimaet. Lokalbefolkningen har kommet med mange fine innspill i starten av denne prosessen som arkitektene har tatt med i designet. Blant annet fikk vi vite at det var et skrikende behov for egen-organiserte-aktiviteter for barn og unge, som ble innfallsvinkelen til en aktivitetspark. Vi oppdaget den nyetablerte Brettklubben som har samarbeidet for den supplerende skate-delen til aktivitetsparken.

Klimatilpasning er gjort ved å lage en strategi for håndtering av snø: å IKKE brøyte, men heller la snøen kan tilføre kvaliteter til området på vinterstid. Vertikale, lyssatte elementer lyser stedet opp i mørketida, mens maling av den slitte asfalten gir farge på sommerstid. Malinga blir gjort sammen med barna fra lokalmiljøet. For å gi tilhørlighet og eierskap til stedet.


Vi gleder oss til åpning av parken!