NODA navn

Feiring av årets Inkluderende Arktiske Møteplass

Vi feirer møteplassen med å møtes. Nesten 50 folk dukka opp. UTE sent i desember!

Det beste var engasjementet. Folk spinna videre med ideer om plassen. «Kanskje vi kan ha julegrantenninga her? Vi har ikke et ordentlig sentrum der det skjer.» «Bålpanne var fint, vi søker midler». «Kanskje vi skulle hatt en gapahuk i det hjørnet?» «Vi kan ha oppvisning og show. Bruke disse elementene til scene. Kor kan stille seg opp.»

Det viser at frøet er plantet - at vi har fått vist potensialet til plassen. At den nå kan brukes som møteplass, men at de kan utvikle den videre og tilpasse det til sine ønsker.

«Jeg har lyst til å bli her. Det var så hyggelig» - lokal-mannen og pensjonert kommunarbeider Freddy. Han var initiavtivtager for Tusenårsplassen 25 år siden «Nå har vi fått til det vi ønsket for plassen til millenniumskiftet 22år siden. Da skulle det være torg her. Men nå har det kommet en positiv vending med at det ble en aktivitetspark i stedet. Dette kommer til å bli brukt. Både på vinteren, men særlig om sommeren. De små kan springe rundt på elementene - som de har vist idag. Ungdom kan skate, mens de voksne kan sitte i parken og prate, eller være blant de unge.»

Alle generasjoner samlet seg. Barna spratt rundt på aktivits-elementene, mens andre hygget med varm toddy, grilla marshmallows, lys og julemusikk. Media event sto for lysdesign og julemusikk.

Karlsøy Kommune har skrevet om feiringa her.


Takk til alle som kom og alle samarbeidspartnere som har gjort det mulig å få dette til!
Troms og Finnmark Fylkeskommune - støtter prosjektet med midler fra Arktis2030.
Karlsøy Kommune - samarbeidspartner og støtte gjennom bo- og bli-lyst fondet.
Karlsøy Brettklubb - aktivt med å utforme og realisere skate-delen av parken. Samt delt midler.
Byggmester Tony Jenssen og co - stått på og bygget i snøstorm!
BYGGtorget Material og Maling - stilt med material og maling.
Arkitektene Elin Delmar (Norconsult) og Alexander Rundlöf (Asplan Viak)
Benzin - AR modell

Lokalt individer som har bidratt med gode innspill og innsikt om stedet.