NODA navn

DOGA-Merket

DOGA-merket for design og arkitektur hedrer norske virksomheter og utøvere som demonstrerer hvordan vellykket bruk av design og arkitektur skaper verdi – for samfunn, miljø og økonomi.

Du finner utfyllende informasjon om kriterier og regler her >>


Hva slags prosjekter kan få DOGA-merket?

Krav til prosjektet

Om søknadsskjema

Det er søknadsskjemaet, med tilhørende lenker og bilder/illustrasjoner, som danner grunnlaget for juryens vurdering. Det er derfor viktig at prosjektet beskrives godt, svarer på kriteriene og at du forklarer hva som gjør at prosjektet skiller seg ut og hvorfor det fortjener DOGA-merket for design og arkitektur.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Bærekraftsmål

I søknadsskjema blir du bedt om å hake av for én eller flere (opptil fem) av FNs bærekraftmål som prosjektet ditt bidrar til. Én løsning alene kan så klart ikke redde verden, men juryen ønsker å se hvordan din løsning kan gi positive ringvirkninger, enten på kort eller lang sikt.

Her finner du noen gode råd for hvordan man skriver en god søknad.

Oppdragsgiver og utøver

Til DOGA-merket søker oppdragsgiver og utøver søker sammen med et prosjekt der det er tatt i bruk arkitektur- og/eller designkompetanse.

Med oppdragsgiver mener vi virksomhet, byggherre og offentlig sektor. Med utøver mener vi designer(e) eller arkitekt(er), både in-house og selvstendige virksomheter, kontorer og byråer.

Du kan dele søknaden med samarbeidspartner(e) før den sendes inn. Dette gjør du enkelt ved å trykke på "Del søknad" i toppen av skjema.

Søknadsgebyr

Det koster 2000,- kroner eks. mva per søknad. Gebyret blir fakturert etter søknadsfristen i september.

Frakt og retur

Juryen kan be om å få se fysiske eksemplarer av det innsendte bidraget. Sending og retur skjer på innsenders regning. Juryen tar ikke ansvar for tap og skader.

Konfidensialitet

Søknadene behandles konfidensielt.
Se også våre habilitetsregler her.

Rettigheter

Når du søker DOGA-merket bekrefter/godtar du samtidig at:

Har du spørsmål?

Stine Fantoft Berg
Prosjektleder DOGAs priser
sfb@doga.no
+47 957 52 022