NODA navn

Arkitektworkshop på Hansnes

Arkitektene kom med fine forslag til den nye møteplassen på Hansnes.

Dette skjedde på en workshop 10 juni der arkitekter fra hele Nord-Norge var invitert. Etter en intens dag med befaring, båttur og workshop ble det presentert to forslag. Forslagene baserte seg på innspillene som kom fra innbyggerne, respons til stedet og den arktiske konteksten.

Et av forslagene er valgt og skal videreutvikles. Denne blir bygget på Tusenårsstedet i høst. En jury bestående av innbyggere fra Hansnes og en arkitekt brukte lang tid på å bestemme seg. Juryen endte med et ikke-enstemmig resultat, men alle i juryen er enig i valget. Overhode ingen enkel avgjørelse å ta da de ønsket å velge begge.


Noen utdrag fra juryens tilbakemelding:

"Fått gjort utrolig mye med den tiden dere hadde til rådighet. Og superkult at dere håndtegner på det. Prosjektene er forskjellig, selv om det er få og små virkemidler. Begge forslagene er bra og kloke. Gode responser på stedet, innspillene og det arktiske klimaet."

Beskrivelse av prosjektene

Prosjekt 1: Parken og Leken
To plasser er delt av gangstien. Øvre delen blir tettere, lyssatt om vinteren og fargerik om sommeren. Denne delen gir rom for aktivitet. Nedre del blir opparbeidet som park. Har en større ro og har kontakt med havet.

Elin fra Norconsult og Alex fra Asplan Viak


Prosjekt 2: Aksen
En sti som kobler byen ned til sjøen. Fin inngang til stedet som unngår korte fergekøer. Denne aksen forsterkes ved å sette et bygg i øvre del av plassen. Denne huser et lunt rom som kan brukes til opphold og kan bli en liten kiosk. Det er mulig å gå på taket og oppleve stedet fra et høyere perspektiv. Videre fører denne aksen personen ned til vannet og en håndløper går ut i vannet. Denne håndløperen forsterker uttrykket av tidevannet og kan brukes ved bading, vassing osv. Stien ut i vannet og tidevannet som anerkjenner at vi er ved havet.

Ulrikke fra Steinsvik Arkitekter, Oskar fra Norconsult og Guylee fra Guylee Simmonds Architects

Valgt prosjekt – prosjekt 1: Parken og Leken
"Vi liker at det er tenkt så mye på vinterårstiden med belysning og med snø. Viser god forståelse på klima. Oppleves som veldig innlevd. Bra at det er jobbet med vertikale elementer som også er synlige på vinteren. Det er åpenbart veldig høy grad av gjennomførbarhet i prosjektet."

Takk til juryen

Hallstein Guthu, Arkitekt i Hallstein
Freddy Sørensen, tidligere kultur og ungdomsarbeider
Asle Cebakk, representant for rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Reidun, ansatt ved sykehjemmet og beboer i Hansnes
Tony Jensen, Byggmester
Ove Nyeng, Karlsøy Kommune


Se bilder fra dagen her


Troms og Finnmark fylkeskommune har støttet prosjektet gjennom Arktis 2030.