NODA navn

Styret i NODA

Vi ønsker det nye styret velkommen, vi ser frem til det kommende året med dere på laget!

Øverst fra venstre:

Styreleder: Magnus Joki Arild, Magy Media Tromsø //

Nestleder:
Trude Kristin Borch , Akvaplan Niva, Tromsø //

Øvrige styremedlemmer
Maiken Johansen, Egga utvikling, Tromsø //
Sylvi Barnman Jenssen, Barents maritime, Tromsø //
Hallstein Guthu, HALLSTEIN as, Vadsø //
Erlend Gabrielsen, The grow room, Tromsø//

Vara
André Kvernhaug, Varanger Jazz Festival, Alta //
Rune Wisth, Løwini, Bodø //