NODA navn

NODA er partner i FOBY

Det er offisiell nå, NODA er blitt partner i Tromsø kommunes sin Forum for arktisk byuitvikling (FOBY)

Forum for arktisk byutvikling er opprettet av kommune og byutviklingsutvalget (KOBY) i Tromsø kommune.

"Formålet med forumet er å ta en aktiv rolle for å styrke arkitektur og estetikk som tema i samfunnsdebatten gjennom dialog og samarbeid med andre aktører. Det er et mål å etablere en åpen arena hvor fag, politikk og engasjement for byen kan møtes. Forumet vil ta for seg tema innenfor arkitektur og byutvikling gjennom å arrangere to til fire åpne møter/seminarer per år. Fokus for møtene skal være faglig påfyll og dialog."

FOBY har i 2021 planlaget 4 seminarer der NODA skal bidra med kompetanse på både innhold og praktisk tilrettelegging og kommunikasjon.

Vi er utrolig fornøyd med å få lov å være med å styrke kompetanse på dette område i Tromsø.

Bildet tatt på oppstartsmøtet der FOBY inviterte alle fremtidige samarbeidspartnere