NODA navn

Lærlinger med på laget!

PEAB Bjørn Bygg og NODA samarbeider for å skape et attraktivt byrom i sentrum

For å skape byrom folk trives i er det først og fremst de vi må lytte til. Gjennom en bred involveringsprosess har vi spurt hele byen, store som små om deres ønsker for torget foran prostnestet. Svarene vi fikk var klare. «Vi ønsker oss kule sitteplasser, masse farger, planter og matservering». Forteller Michele Widerøe, daglig leder i NODA

Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom lokale arkitektkontorer har de engasjerte arkitektene laget et tiltak basert på disse innspillene. Resultatet ble av fire paviljonger med ulike funksjoner for opphold og lek. Når paviljongene skulle bygges var det behov for gode samarbeidspartnere. PEAB var en naturlig aktør å etablere samarbeide med fordi de har strek tilstedeværelse i landsdelen.

Hvorfor PEAB ønsket å være med på dette prosjektet?
Vi føler at NODA bidrar til et positivt fokus rundt utbyggingen av vår landsdel. Vi er en lokal samfunnsbygger med mange egne ansatte. Våre folk er både byggere og er brukere av det nordnorske samfunnet. I et sånt perspektiv er det morsomt, spesielt for våre unge lærlinger, å bidra inn i dette prosjektet med fokus på rom i sentrum


De andre paviljongene skal bygges av Tromsø kommune og Tromsø Havn i løpet av høsten 2021.