NODA navn

Kronikkserie om inkluderende arktiske byrom

NODA har invitert noen utvalgte engasjerte aktører i Tromsø til å skrive om hva de mener er et inkluderende byrom.

Som en del av NODAs prosjekt "Et byrom for alle" skal vi skape engasjement og debatt rundt hvordan byrommene i Tromsø skal utformes. Dette gjør vi blant annet ved å skrive kronikker om temaet.

Bidragsytere i denne artikkelserien har vært:

Vi har også skrevet en egen artikkel, kun publisert i sosiale medier: Les den her