NODA navn

I dagens Nordnorsk debatt

Er byen vår for alle?

Det er spørsmålet vi ønsker å utforske – og kanskje enda viktigere: hvordan gjør vi Tromsø til en by for alle?

I 2020 satte NODA i gang et prosjekt som heter «Inkluderende Arktiske Byrom: En by for alle».

Hele idéen med prosjektet er at byens befolkning skal være med på å forme hvordan vi vil ha det i byen vår – og i de mange spennende byrommene som finnes i Tromsø.

Men først – hva er et byrom?

Vi kaller «byrom» de plassene som ligger mellom hus og bygninger. Det være seg gater, torg, lekeplasser elle parker.

Hvordan synes du disse rommene i byen brukes i dag? Har du idéer for hvordan vi kan utnytte mulighetene bedre?

Og no da, Prostneset?

Et eksempel på et byrom som skal utforskes er Torget nede ved Prostneset, hvor vi er i gang med workshops, på tvers av alder og bakgrunn, for å få innsikt i hva som rører seg i området og hvordan vi kan skape et byrom hvor folk ønsker å oppholde seg. Allerede har mange barn og voksne kommet med flere spennende forslag.

Vi håper så mange som mulig vil engasjere seg i dette temaet, som til syvende og sist berører fellesskapet. Gjennom bred medvirkning og inkludering håper vi å skape et solid fundament for framtidsbyen Tromsø.

Arktiske byrom

Det som er spesielt med Tromsø, og de andre byene og tettstedene i Nord-Norge, er de klimatiske forholdene vi lever i. Naturgitte utfordringer, men enda viktigere; muligheter og potensial.

Vi tror det er helt avgjørende for det demografiske puslespillet i landsdelen at vi skaper spennende byrom som gir kule byer å bo i og besøke. De fleste byrommene blir i dag kun brukt sporadisk i sommerhalvåret. Noen unntak vinterstid er isskulpturfestivalen, Samisk uke og julegrantenningen.

Hvordan skaper vi egentlig attraktive byrom som tåler våre markante årstider?

Dette er et av sentrale spørsmålene vi i fellesskap må løse, hvor vi samtidig må søke kunnskap om hvordan andre vinterbyer har lyktes med denne øvelsen.

Temporære byrom

Gjennom de siste seks årene har NODA vist fram muligheter som finnes i de ulike byrommene i Tromsø sentrum. Vi har hatt midlertidige tiltak og aktiviteter i bakgårder, på parkeringsplasser, ved strandkanten og ved bussholdeplasser.

Dette gjør vi for å sette fokus på tematikken. Å lage temporære byrom er ikke noe nytt fenomen i Norge. Mange byer jobber med dette. Gjennom en slik tilnærming kan vi forhåpentligvis skape oppmerksomhet rundt tiltak som kan gjennomføres på mer permanent basis; livlige og attraktive plasser hvor folk ønsker å oppholde seg.

Lytte til byens puls

Så hvorfor gjør vi dette?

Primært ønsker vi å oppnå tre ulike resultater.

Dersom vi skal lykkes med denne øvelsen, er vi helt avhengig av ditt engasjement. Vi må legge øret mot asfalten og lytte til byens puls.

Hvordan vil vi at byen vår skal se ut – og hvordan sørger vi for at alle blir inkludert?

Om ikke byen i dag er for alle, er det ingenting som tilsier at den ikke kan bli det.