NODA navn

Hva er DIP og hvordan fungerer søknadsprosessen?

Vi anbefaler alle våre medlemmer som skal eller har vurdert å søke DIP-midler se hit!

Nytenkning og innovasjon er selve drivkraften i næringslivet. Slik skaper vi bedrifter, nye løsninger og mestrer utfordringer i hverdagen.
Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerene og benytter designmetodikk.

Hvis du har vurdert eller skal søke, anbefaler vi på det sterkeste at du ser webinaret DOGA har utarbeidet. Der vil du få gode tips til søknaden og nyttig informasjon om Designdrevet innovasjonsprogram. Se webinaret her.


Les mer om prosjektene som mottok støtte i 2020.