NODA navn

Filmen fra Byromsprosjektet er klar

Nå er filmen fra prosjektet "Inkluderende arktiske byrom" her!

Prosjektet har vært en sann glede, og har bidratt til økt kompetanse hos store og små, profesjonelle aktører, offentlige instanser, og hos den gjengse byromsbruker, om hva som utgjør et godt og inkluderende byrom i arktiske strøk. Ikke minst har vi fått bygget paviljong utenfor Prostneset, designet av lokale arkitekter, basert på innspill fra barn og unge i Tromsø.

Vi vil rette en stor takk til alle som har deltatt underveis i prosjektet, og en spesiell takk til alle samarbeidspartnerne våre. Les mer om prosjektet her!