NODA navn

En by for alle

I forbindelse med prosjektet "En by for alle: inkluderende arktiske byrom", inviterer vi barn og ungdom til workshop.

Vi vil gjerne komme i kontakt med skoleklasser som har lyst på å bli med! Vi kommer gjerne til skolene (barneskoler, ungdomskoler og videregåendeskoler)

Ta kontakt med oss på michele@no-da.no

Workshops innhold:
Hvordan opplever barn og unge Tromsøs byrom?

Presentasjon:
Hva er et byrom?

Vi kaller byrom til plassen som ligger mellom husene og bygningene. Det kan være gatene, torg, lekeplasser og parker. De kan være store som Stortorget og Kirkeparken, eller små som de små hagene i sentrum.

Byrommet er der mennesker møtes, og hvor en stor del av våre liv og hverdag foregår. Vår erfaring og vår glede over byrom påvirkes av mange forskjellige ting. Hvordan er arkitekturen rundt byrommet? Hvilke materialer har blitt brukt? Hvordan beveger du deg gjennom byrommet? Hvordan er skalaen? Er det beplantning eller ikke? Kan man få opphold? Hva med støy, lukt, lys og vind i byrommet? Og er plassen planlagt for en eller flere spesifikke aktiviteter?

Praktisk oppgave:
Vi velger et byrom i sentrum (Prostneset), analyserer de overnevnte punktene og kommer med forslag på hvordan den kan forbedres.

Vi legger forslagene på en fysisk modell av byrommet

Resultatet vises frem på utstillingen i sommeren.

Les mer om prosjektet her

Har du innspill til hva som kan gjøres på torget utenfor Prostneset? Ta kontakt med oss: post@no-da.no