NODA navn

Designskolen har fått tildelt støtte fra Kulturtanken

Vi er glade for at prosjektet "Designskolen for alle" har fått tildelt støtte fra Kulturtanken.

Prosjektet ”Designskole for alle” blir en del av NODA_Ung, og er tenkt spesielt for å inkludere barn fra lavinntektsfamilier, innvandrerbakgrunn, flyktninger og andre som faller utenfor eksisterende kulturelle tilbud. Gjennom tilbudet skal NODA skape en trygg, kreativ og inkluderende arena for deltakerne. Det sentrale i programmene til NODA_Ung er at barn og unge lærer å mestre egen prosess. Det skjer blant annet ved å styrke den enkeltes følelse av å høre til og av å være en del av noe.


Midlene gir oss mange flere mulighet til å invitere barn og unge som ønsker å lære mer om design og arkitektur på kurs. Designskole for alle er i samarbeid med blant annet Kirkens bymisjon, Redd Barna og Voksenopplæringa.

Vi takker Kulturtanken for tilliten i denne viktige fasen og ser frem til et spennende år med Designskole. Prosjektperiode er desember 2020 - juni 2021.

Les pressemeldingen for tilskuddsordningen her.