NODA navn

Designskolen og Den kulturelle skolesekken

NODA styrker sitt samarbeid med Den kulturelle skolesekken gjennom Designskolen

I oktober arrangerte vi designskole for Den kulturelle skolesekken (DKS), som tilbyr kulturelt opplegg for elever i den norske skolen. NODAs "Designskole for alle" har som mål å tilby kurs og aktiviteter som lærer barn og unge om design og arkitektur, om fagenes egenart og mulighetsområdene fagene kan gi. I samarbeid med Den kulturelle skolesekken og vår kursholder, arkitekt Marc Ihle, fikk mange elever delta på Designskolen i oktober. NODA arrangerte sju kurs på tre skoler i Tromsø. Gjennom kurs som disse bidrar NODA i et utvidet tilbud til skolene, og styrker dermed opplæringen på arkitektur og design.

Den kulturelle skolesekken er en demokratisk ordning som vi ønsker å satse mer på. Ikke minst har ordningen en inkluderende profil som passer godt med målene til "Designskole for alle". DKS vektlegger at innholdet i tilbudene skal være fra profesjonelle utøvere som byr på et variert innhold innenfor de mange ulike kulturuttrykkene. Samtidig er det et mål å nå ut til elever som faller utenfor eller av ulike årsaker ikke har tilgang på disse tilbudene. "Designskole for alle" matcher disse målene gjennom sitt overordnede mål om å inkludere alle barn og unge i kultur- og fritidstilbud.

For NODA er Den kulturelle skolesekken en mulighet til å nå flere elever, også de som ikke har tilknytning til fagene fra før. Gjennom DKS kan vi gi alle barn en smakebit av design og arkitektur, uansett hvor de bor, størrelse på lommeboka eller hvem de er. Samarbeidet med DKS bidrar til en utveksling av mangfold: for NODA gjennom et mangfold av elever, og for skolene og elevene gjennom et mangfold i faglig og kulturelt tilbud. Dette samarbeidet ser vi fram til å fortsette, for å kunne levere spennende tilbud og opplegg til barn og unge - og fortsette å utvide kjennskapen til design- og arkitekturfagene.

I oktober arrangerte vi sju kurs i "Arkitekturhatter". Les mer HER.

Tusen takk til Tromsø kommune og til Den kulturelle skolesekken for samarbeidet. Vi gleder oss til fortsettelsen!