NODA navn

Designdrevet innovasjonsprogram – søk midler nå!

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut 9 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
I samarbeid med DOGA oppfordrer vi våre medlemmer til å søke!

Nytenkning og innovasjon er selve drivkraften i næringslivet. Det er slik vi skaper bedrifter, nye løsninger og mestrer utfordringer i hverdagen. Koronakrisen har ført til alvorlige utfordringer i nord og innovativ kraft er derfor viktigere enn noen gang. Er du en av dem som har behov for, og vil i gang med utviklingsarbeid i din bedrift? Nå har du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder og utvikle nye ideer for dine produkter eller tjenester.

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler DOGA ut økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovajsonsprosjekter. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerene og benytter designmetodikk. Brukeren settes i fokus allerede fra prosjektstart slik at du sikrer å treffe blink med dine ideskisser, prototyper og løsninger. Tidlig involvering av designer styrker sannsynligheten for at du treffer brukerens behov – og dette vet vi er avgjørende.

Hva er så ditt behov? Med DIP-midler kan du utvikle helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer. Målet er å hjelpe din bedrift til å komme styrket inn i fremtiden.

Søknadsfristen er 10.05.2021, kl12.00. Søknadsskjema finner du her.

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram her.

I samarbeid med DOGA oppfordrer vi våre medlemmer til å søke.
Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Velkommen som søker!

Praktisk informasjon
Hvem kan søke?
Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Designbyråer kan også søke i samarbeid med en oppdragsgiver. Programmet støtter ikke enkeltmannsforetak.

Hvor mye kan du søke om?
Virksomheter kan oppnå inntil 50% av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Når blir DIP–støtten utbetalt?
Mottakere av DIP får utbetalt støtten i slutten av september 2021.

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med:

Anne Elisabeth Bull, aeb@doga.no
(+47) 90 61 95 19

Celina Røsgård Flatner, crf@doga.no
(+47) 40 10 35 52