NODA navn

Byromsprosjektet tar slutt

Denne uken leverte vi fra oss rapporten om årets byromsprosjekt

Sammendrag fra rapporten var som følgende:

Arktis er et klimaområde med global betydning, en politisk samarbeidsregion og hjemsted for ca. fire millioner mennesker. Fellestrekk er vekst i næringsliv, behov for kompetent arbeidskraft, og økt fokus på gode sosiale strukturer for videre utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 11 ble vårt eget med følgende spørsmål: Hvordan kan offentlige rom i arktiske byer bli inkluderende og trygge slik at alle samfunnets medlemmer opplever økt livskvalitet?

Tre metodiske grep ble valgt: Kunnskapssamling med fagmiljøer innen arkitektur og samfunnsplanlegging med kunnskap om inkluderende arbeidsformer og lokalspesifikke forhold. Dertil et samskapingsprosjekt for et nytt byrom og en sterk kommunikasjonsplan for spredning.

Svarene var tydelige: Partene anerkjente verdien av inkluderende prosesser og nye sosiale byrom. En konkret case og inkluderende arbeidsform tok oss fra ord til handling. Økt bevissthet om arkitekturfagenes rolle i samfunnsutviklingen, opplevelsen av styrket helhetlig tenking etter samarbeid på tvers av siloer og roller, samt gevinsten av kompetanseheving og nytenking for alle involverte parter.

For en fortsettelse for og med innbyggerne.

Kort rapport fra prosjektet finner du her