NODA navn

Byromsprosjektet går over i neste fase

Etter en spennende fase hvor fokuset har vært rettet mot brede og inkluderende involveringsprosesser går vi nå over i neste fase.

I april inviterte NODA til tverrfaglig workshop for formgivere på tvers av de ulike kontorene. Målet var å bruke innspillene vi fikk fra innsiktsarbeidet og komme frem til et konkret forslag som kan bygges i byrommet foran Havneterminalen i Tromsø. Etter noen måneder med arbeid er resultatet klart. Tiltaket er fire unike paviljonger. Tre stykker er tegnet av Norconsult og en er tegnet av Asplan Viak.

Nordområdene blir stadig mer mangfoldige. Det å legge til rette for arenaer for krysskulturelle møter og samhandling er sentralt for å utnytte potensialet som dette mangfoldet gir.

Havneterminalen i Tromsø blir bygulvet for å utforske det arktiske livet. Se potensialet- og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom for de som bor og ferdes i Tromsø.

Det offentlige byrommet foran Havneterminalen oppleves som et stort og tomt uterom. Det oppleves som kaldt med mye gjennomgående betong og stein. Det er i dag ingen vegetasjon i byrommet å hvile øyet på.

Effekten av prosjektet vil være å skape et sted der det er grunn til å bli. Det vil bli mulighet for å sette seg ned, sanse, leke og lese en bok, oppholde seg, men være skjermet for vær- og vind. Møte andre mennesker i byrommet og se på utsikten utover mot Malangen og Tromsøysundet.

Prosjektet har valgt en fargepalett som refererer til årstidene. Farget glass som danner tak og vegger vil skape et lysspill til innholdet i paviljongene. Når solen beveger seg, opprettes nye mønstre og fargekombinasjoner som holder stedet dynamisk hele dagen.

I løpet av året og i mørketiden blir lyskilden snudd, som nå kommer fra innsiden av paviljongen. Dette gjør kubene til store lykter som lyser opp torget og skaper en attraksjon for besøkende – så vel som lokalbefolkningen.Illustrasjon: Norconsult

Les mer om prosjektet her.