NODA navn

Arktisk byromsprosjekt

NODA har fått støtte til å jobbe med prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom / også kalt "En by for alle"

En by for alle

Dette prosjektet har gått videre. I 2022 er vi på Hansnes med prosjektet "Inkluderende arktiske møteplasser" Les mer her.

Bakgrunn
Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Fagkunnskap
Hvordan kan designere og arkitekter bidra med sin kompetanse i utvikling av gode byrom?
- I prosjektet inviterer vi lokale designere og arkitekter til å bidra med sin kompetanse.

Innbyggerinvolvering
Hvordan kan vi, på best mulig måte, involverer innbyggere i prosjektet?
- I prosjektet inviterer vi hele befolkning til å utrykke sine ønsker for byens byrom.

Prosjektbeskrivelse
"Inkluderende arktiske byrom" er et forprosjekt som skal etablere oppmerksomhet og kunnskap om offentlige rom i Arktis. I forprosjekt er intensjonen å samle fagmiljøene innen arkitektur, landskapsarkitektur og samfunnsplanlegging og engasjere innbyggere, gjennom seminarer, konferanser og workshops. Det er ønskelig å få på plass et prosjekt for å øke kunnskapen og kreativiteten rundt aktivt inkluderende uterom i de arktiske områdene. I forprosjektet skal det konkretiseres og utarbeides en helhetlig plan og konsept for hvordan man jobber med byrom i Arktis. I forprosjektperioden vil NODA hente inn samarbeidspartnere, utforme aktiviteter, aktivere fagmiljøer og brukere av byen. Det skal arrangeres arrangementer som har solid faglig forankring, men som også når ut til det brede samfunnslag. Til dette inviteres ulike fagmiljø innen samfunnsutvikling, men ikke minst brukergrupper som er spesielt utsatte for ekskludering i offentlige rom – enten uterommene oppleves fysisk eller symbolsk utilgjengelige.

Prosjektet skal fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende uterom i Arktis. De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er framoverlent og sosialt bærekraftig. Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.

Noen utsagn
"Tromsøs uterom bør reflektere både i form og funksjon byens identitet som arktisk hovedstad og gjøre det mulig for folk som bor her å utfolde seg ute hele året. Det vil ikke bare bidra til å skape en mer attraktiv by, men også bidra til en mer sosialt bærekraftig by fordi det gjør det lettere å møtes, bli kjent og involvere seg i ulike aktiviteter". Kirsti Methi, prosjektleder i Arktisk Hovedstad prosjekt

"For å skape gode inkluderende byer og byrom trenger vi flere rom som skaper møter på tvers - hvor vi møter de som også er forskjellige fra oss selv. Bare på den måten kan vi åpne for uventede hendelser, nye relasjonar - og få til videre fellesskap som er sentrale for en inkluderende by." Anniken Førde, Professor ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UIT

Arrangementer som planlegges i forbindelse med prosjektet:

Planleggingsfase: Januar- februar:
- Planleggingsfase og intervju i lokale medier. Hør radiointervju her
- Valg av byrom prosjektet skal ha i fokus. I år ble det byrommet foran Havneterminalen valgt som pilot
- Arkitektkonkurranse for studenter. Utforming av en Pop Up scene til et byrom i sentrum. Les mer om det her


Formidlingsfase
: Mars:
- Kronikkserie i regional avis (6 stk) med ulike aktører i byen som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- BarePrat: Inkluderende arktiske byrom
- Modell av det utvalgte byrommet utarbeides til workshop
- Workshop "En by for alle" med elever ved Kvaløya VGS for innspill til byrommet.
- Workshop "En by for alle" med Gyllenborgskole elever for innspill til byrommet.
- Workshop "En by for alle" med ungdomsgruppe Tusj ved Kirkens bymisjon
for innspill til byrommet.
- Workshop "En by for alle" med elever ved Voksenopplæringa for innspill til byrommet.
- Workshop "En by for alle" med elever ved Tromsø international school for innspill til byrommet.
- Intervju med næringsdrivende ved Havneterminalen.
- Innspill fra byens innbyggere via SoMe.


Kompetansehevingsfase, April
:
- 14.april: Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske byrom.
- Halvdags Workshop med innbyggere og formgivere i Tromsø med mål om å komme fram til et konkret forslag til et byrom i sentrum (byrommet utenfor Prostneset)


Presentasjon av prosjektet, April
:
- Prosessen fram til nå presenteres på lunsjseminar arrangert av Forum for arktisk byutvikling (FOBY) ved Tromsø kommune.
- Fysisk utstilling som viser innspill fra innbyggere. Utstillingen viser illustrasjonene laget av grafisk designer Liv Ragnhild Kjellman

Konkrete tiltak: Mai - juni :
- 3 paviljongen skal bygges i byrommet. Disse bygges av lærlingene ved Bjørn Bygg As. Tromsø kommunene ved Dreis og Tromsø Havn.

Avduking av prosjektet og brukerundersøkelsesfase: Juli- mars:

- Vi inviterer til Byromsfest for å vise prosjektet frem for innbyggere.
- I avisa iTromsø om Byromsfest
- I avisa iTromsø etter Byromsfest
- Tiltaket skal testes i perioden sommeren 2021 - mars 2022
- Vi har laget film om hele prosjektet! se filmen her

I tillegg hjalp vi Tromsø kommune med å hente innspill til hva dette byrommet skal hete. Vi fikk inn mange gode forslag. Les mer om det her

Samarbeidspartnere i prosjektet er


For mer informasjon ta kontakt med post@no-da.no

Har du innspill til hva som kan gjøres på torget utenfor Prostneset? Ta kontakt med post@no-da.no

Prosjektet er støttet av Troms- og Finnmark fylkeskommune (støtteordning: Arktis 2030).
Prosjektetet er delvisstøttet av Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) og Nord-Norges Arkitektforening (NAF)

Vi ber om forståelse for at prosjektplanen kan bli endret underveis. Vi må forholde oss til restriksjoner som kommer fra regjering og lokale helsemyndigheter, men håper at vi får gjennomført som planlagt.

------------------------

Inkluderende arktisk byrom er et tema som mange er interessert i. Ikke bare i Tromsø, men også nasjonalt og i Russland.

"We are very interested in cooperating with you in regarnds to NODAs public space project. There is much to learn about arctic public spaces and the best way to do it is to exchange knowledge over the border. Looking forward to a future coollaboration" Dansk kulturinstitutt i St. Petersburg

"Dette er kjempeinteressante problemstillinger også for oss lenger sør i landet. Jeg skal følge med på framtidige arrangement fra dere, og ønsker dere masse lykke til i videre arbeid!" ansatt i Lillestrøm kommune

"Jeg skulle så inderlig gjerne vært med på BarePrat og seminar om arktisk byrom, men er arkitektstudent bosatt i Bergen og har dessverre ikke mulighet for fysisk oppmøte. Jeg et helt sikker på at denne samtalen hadde vært nyttig og interessant for flere av mine medstudenter ved Bergen Arkitekthøgskole.?» arkitektstuden på BAS