NODA navn

Arkitektkonkurranse

I samarbeid med Landskapsarkitektur utdannelse i Tromsø (UIT/AHO) inviterer vi til studentkonkurranse.

I forbindelse med utforming av Pop Up scener til NODAs byromsprosjekt "En by for alle", har vi invitert studentene til å utforme scener som skal brukes i mars i år av oss og som skal videre brukes av Tromsø sentrum til andre aktiviteter. Her kan du lese konkurransegrunnlaget.

FRIST
Innlevering 20.februar
Juriering 22 februar
Offentliggjøring av vinner, 2. og 3. plass. 25 februar

KONTAKT
Michele Renée Widerøe
michele@no-da.no