NODA navn

Velkommen til tjenestedesignkonferanse i Bodø

4. februar går en ny konferanse av stabelen. Velkommen

Velkommenn til konferanse i februar: Vår agenda er de åpenbare behovene for omstilling og de gode eksemplene på hvordan det kan gjøres ved hjelp av Tjenestedesign: Vi byr på 5 nordnorske case, erfaringer med endringsledelse og implementering, praktisk prøving av metodikken tjenestedesign, og 180 plasser for deltakere fra privat og offentlig sektor. Her finner du detaljert program: https://www.tjenestedesignkonferansen.no/

Betaling kan foregår via faktura eller via Hoopla. Se mer informasjon på https://www.tjenestedesignkonferansen.no/

Se en kort film fra forrige konferanse her