NODA navn

Tromsø Byromlaboratoriet

NODA har et spennende prosjekt på gang. Vil du vite mer om hva det handler om?

NODA søker midler for å utvikle et byromlaboratorium som skal fokusere på inkluderende byrom i arktiske strøk.

Kommunene i Nord-Norge jobber aktivt med bostedsattraktivitet og stedsidentitet. Dette arbeidet er svært viktig for næringsliv, innbyggere, tilflyttere og besøkende. I Tromsø kommune er målene for sentrum blant annet å sikre en flerfunksjonell by, sørge for gode urbane bymiljø og gjøre det enkelt å sykle og gå. Dette innebærer bærekraftig utvikling, med fokus på folkehelse, mindre bruk av bil, inkludering og forhindring av utenforskap, samt etablering av offentlige rom med høy kvalitet som ligger tilgjengelig for en mangfoldig brukergruppe.

I Tromsø har vi en ekstra utfordring knyttet til funksjonelle og inkluderende byrom. Blomsterkasser, lekeapparater og benker ligger under et dekke av snø i perioden oktober til mai. Vinter- og mørketiden tvinger oss til å tenke nye funksjonelle og mer tilgjengelige løsninger for innbyggere.

Vårt prosjekt ønsker å styrke kompetansen på hvordan de arktiske uterommene best mulig kan utformes og tilrettelegges for inkluderende aktivitet, gjennom uttesting og kompetanseheving i en byromLAB. Medvirkning og innspill fra innbyggere, utbyggere og byromsbrukere vil stå sentralt i etableringsfase og ikke minst bruk av byromLABen.
Prosjektet vil samarbeide tett med Tromsø kommune, UiT – Norges arktiske universitet (samfunnsplanlegging og kulturforståelse, landskapsarkitektur) og Tromsø Sentrum AS.

Vi har stor tro på prosjektet og dets potensiale!

Følg med på vår nettside og sosiale medier, der vil vi til en hver tid holde våre medlemmer og følgere oppdatert på nyeste informasjon.