NODA navn

Tjenestedesignkonferanse: En suksee!

«ENTUSIASME – DELE – LEDELSE» Tre ord som Statssekretær Paul Chaffey brukte for å oppsumere årets tjenestedesignkonferansen 2020 i Bodø

Alle gode ting er tre, og på det fjerde skal det skje!

Tjenestedesignprogrammet hadde et særskilt mål for øye da det ble startet, nemlig å gå fra ord til handling. Forankring og beslutninger hos toppledelsen har helt klart betyd- ning for at handling skal skje over tid. Inspirert av deres entusiasme under konferansen vil vi i tillegg slå et slag for hverdagsbeslutningene. De beslutningene som finner sted på alle nivå i de fleste organisasjoner, der vi selv til en viss grad kan påvirke hvordan vi bruker våre minutter og timer, hvilke perspektiv vi inntar, hvordan vi velger å løse op- pgavene, og hvordan vi involverer hverandre og andre. Alle slike grep gir svært verdifull drakraft til forandring selv om utfordringene virker store. La oss gripe mulighetene der de er.

Hjertelig takk til hver og en for din deltakelse på konferansen!

Se bildene fra konferansen her