NODA navn

Systemorientert design for kommuner

NODA er i gang med å utvikle et nytt program for nordnorske kommuner. Les mer om det her:

I 2021 partner vi opp med Halogen for å levere et designprogram til 10 nordnorske kommuner. Er du interessert i å vite mer om dette, send oss en mail til michele@no-da.no.


Hva er systemorientert design?

Systemisk design handler om å forstå sammenhenger og helheter i omfattende systemer, slik at vi kan finne fram til riktige problemdefinisjoner og bedre løsninger.

Både i offentlig og privat sektor ser vi at krav til effektivitet, sikkerhet og kvalitet gjør at systemer vokser. Samtidig fører digitalisering til nye former for samhandling og håndtering av data. Alt i alt blir virksomheter og systemer mer og mer uoversiktlige.

Det kan være utfordrende å finne ut nøyaktig hvor skoen trykker i et system som består av hundrevis av ansatte i mange forskjellige virksomheter, tusenvis av brukere og en jungel av andre interessenter. Systemisk design handler om å forstå denne helheten og kartlegge hvor smertepunkter og gevinstpotensial ligger. I stedet for å se et problem isolert, forsøker designerne å forstå hvilken helhet det er en del av. Kanskje er problemet et symptom på noe som er galt et helt annet sted i systemet?

Ved hjelp av systemiske designmetoder, som for eksempel gigamapping, hjelper vi kundene våre å håndtere kompleksitet, slik at de forstår utfordringene sine og konsekvensene av dem bedre.

Systemisk design handler om å ta brukernes perspektiv, samtidig som vi må forstå hvilken rolle aspekter som økonomi, sikkerhet, kultur, etikk, bærekraft, lovgivning og tekniske hensyn spiller.

Hvis du vil vite mer om systemisk design, kan du lese mer på https://systemic-design.net/.
Illustrasjon: Halogen


Hva går programmet ut på?

I likhet med vårt tjenestedesignprogram skal vi lære opp nordnorske kommuner å bruke systemisk design for forenkling, forbedring og fornying av deres organisasjoner. Program er casebasert og det inviteres 2 deltakere per kommuner.
Programmet utvikles akkurat nå, så mer informasjon kommer fortløpende!