NODA navn

Scenariodesign for reiseliv

Les mer om NODA-prosjektet som bruker design til å utvikle reiselivsbedrifter.

NODA søker midler til å kjøre et program som gir reiselivsbedrifter en innføring i scenariodesign!

Hele reiselivet er i dyp krise på grunn av koronasituasjonen. Alle segmenter, inkludert hotell, bespisning, opplevelser og severdigheter, er rammet hardt. Mange reiselivsbedrifter har stengt dørene og mange tusen ansatte er permittert. Noen har allerede mistet jobbene sine og flyttet til andre steder for å se mulighet for jobb i annen næring. Inntektsgrunnlaget til reiselivsbedriftene ble revet bort nærmest over natten, og hele næringen ligger nå med brukket rygg.

«Scenariodesign for reiselivet» har til hensikt å skape bedre forståelse for reiselivsbedriftenes utfordringer og fremtidsbehov slik at de skal lykkes i leveransen av treffsikre tjenester til deres kunder når verden åpner opp igjen. Det er veldokumentert at merkevarer som skiller seg ut som kreative og som lykkes med å engasjere publikum, også øker betalingsviljen hos kundene og lønnsomheten for bedriftene. For å få verdens øyne rettet mot Nord-Norge som fremtidens attraktive reisemål, kreves det nye og kreative måter å skape oppmerksomhet om vår landsdel på. Innføring i scenariodesign gir konkrete og anvendbare verktøy for å bearbeide usikre faktorer, og for å bedre kunne planlegge, tallfeste og gi oppfølging for omsetning som skal skapes.

Sammen med Europas ledende organisasjon på design, Dansk Design Center skal vi bruke scenarioplanlegging og scenariodesign for å forme konkrete, sannsynlige resultater for fremtiden som vil hjelpe bedriftene med å ta bedre beslutninger i dag. Scenariodesign kan brukes til at skape mer fremtidsparate og eksperimenterende virksomheter, som er bedre til å navigere i en usikker fremtid. Scenariene kan bl.a. hjelpe med å gi nye ideer til nye initiativer, produkter eller servicer, bringe grupper av forskjellige mennesker sammen om å utforske fremtiden i fellesskap og til å prøve strategier og forretningsmodeller.

Programmet vil starte opp dersom midlene det søkes om innvilges. Vi har stor tro på programmet og potensialet som ligger i det for et reiseliv med brukket rygg.

Følg med i sosiale medier og på nettsidene for å være oppdatert på nyeste informasjon.