NODA navn

Norsk-russisk kompetansesamarbeid

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved Universitet i Arkhangelsk.

Sustainable Innovations in the North. The digital mediation project.

NODA og Arctic Art Institute har etablert samarbeid som handler om bærekraftig design og arkitektur i Nord.
Ved å fokusere på designformidling skal vi lage en serie med tre filmer om nordnorsk design og arkitektur, med fokus på bærekraftig utvikling og løsninger for fremtiden. I tillegg til selve videoene produseres et tre-delt læringsopplegg med oppgaver og workshops for elever på Breivang videregående skole og fra Russland er det elever ved Arkhangelsk pedagogical college, og arkitekt og designstudenter.

Hovedmålet med prosjektet er økt kompetanse innen design og arkitektur på tvers av profesjonelle miljøer i Nord-Norge og Nord-Russland. Kompetanseutvikling og nettverksbygging står sentralt i prosjektet.

Etter disse to fasene har blitt gjennomført samles NODA og Arctic Art Institute for å oppsumere erfaringer og diskutere muligheter for fremtids samarbeid.

Vi takker The Norwegian Barents sekretariat for støtte og ser fram til et spennende prosjekt!