NODA navn

"NODA til tjeneste" case trekkes frem i Stortingsmelding

Vi kan ikke annet å bli stolt på vegne av våre designere og caser som trekkes frem som et godt eksempel på hvordan kommuner skal jobbe med tjenestedesign.

Tromsø kommune og prosjektet Smartdemokrati finner du som eksempel under avsnittet om Demokrati og Innovasjon.

Smart Demokrati har som overordnet mål å skape ny demokratisk praksis for økt samfunnsengasjement og involvering av innbyggerne som ressurs for konstruktive løsninger på sosiale, økonomiske og miljømessige samfunnsutfordringer.

Smart Demokrati er en modell for hvordan involvere og inspirere innbyggerne til økt og mer direkte dialog og et løpende samspill mellom innbyggerne og politikere. Forutsetningen for å gjennomføre modellen er å skape en ny, digital samfunnspolitisk arena for interaktiv dialog og der nødvendig informasjon i et sakskompleks tilgjengeliggjøres. Dette må kombineres med flere og mer varierte og fleksible møtemodeller.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Kirsti Methi, . Vi bruker anledninger til å gratulerer Kirsti og tjenestedesigneren Martin Bendiksen med flott prosjekt, vi ønsker dem lykke til i fortsettelsen.