NODA navn

Lederutviklingskurs for nordnorske kommuner

Nytt program for kommunale ledere med tjenestedesign som verktøy for ledelsesutvikling.

NODA har i samarbeid med tjenestedesignkontoret Røst kommunikasjon fra Tromsø utviklet et program der kommunale ledere kan utvikle sine avdelinger med mer fokus på brukere.

Programmet skal ha innføringen av tjenestedesign som metode for gjennomføring av nødvendige endringsprosesser.
Målgruppen er ledere i nordnorske kommuner.

Programmet skal gi en varig styrking av ledelseskompetansen, og etableres i erkjennelsen av at kommunen har vært gjennom og er på vei inn i store ledelsesutfordringer fremover.

Tjenestedesign er å utvikle tjenester som er brukervennlige, attraktive og effektive. Innføring av tjenestedesign innebærer først og fremst at ledelseskompetanse styrkes. Denne typen kreativ design har de siste årene blitt et viktig virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor i Norge. En vellykket innføring av tjenestedesign er en god måte å møte framtidsutfordringene på, men er en ledelsesutfordring i seg selv å innføre.

Ledelsesutviklingen vil være praktisk rettet, og med bred deltakelse fra ledelse og underlagte enheter. Det er samlingsbasert over 4 samlinger.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å satse på tjenestedesign.

Illustrasjon: Reibo