NODA navn

Juryering

I april har NODA sittet i juryen for #Hack The Crisis Barents

NODA ble forespurt om å ta del i juryen for kåringen av #Hack The Crisis Barnets

Prosjektet gikk ut på å skape innovative løsninger for utfordringene samfunnet står ovenfor som et resultat av covid-19.

Kåringen var i regi av Barentssekretariatet