NODA navn

Innspill til Distriktsnæringsutvalget.

Prosjektet Perspektivmelding invitert til innspillsmøte.

Hva fremmer næringsutvikling i distriktene

Distriktsnæringsutvalget har fått i oppdrag å svare på dette spørsmålet, og vi er umåtelig stolt og glad for at prosjektet «Nye Stemmer» ble invitert til utvalgets innspillsmøte i går. Stemmene til de 100 unge voksne i Nord-Norge høres nå blant stadig fler og prosjektet lever videre med solid forankring i mottoet "Fra ord til handling!" NODA var så heldige å få være tilstede i innspillsmøte og benyttet muligheten til å løfte fram en oppfordring på prosjektets vegne:

"Mange blant de unge lurer på hvem lederne i nordnorsk næringsliv egentlig er. Hvilke verdier styrer de etter? Hva er deres ambisjoner for bedriftenes utvikling fremover? Hvilke muligheter finnes og hva slags kompetanse vil vi trenge? Åpenhet er en nøkkel for å kunne gjøre valg om utdanning og jobb.

Mange etterlyser også den viktige dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, og opplever at vi går glipp av viktige og unike studiemuligheter vi kunne hatt for både nye studenter og ansatte i næringslivet. Vi kan da få til mer enn dette? Hva skjer hvis alle parter det angår får medvirke reelt i utviklingen av studieprogrammer for distriktene?

Noen må ta det første skrittet til å åpne den dialogen vi ikke har råd til å gå glipp av." NODA

Informasjon:
Nye Stemmer var et innsiktsarbeid som med utgangspunkt i engasjementet fra de 100 og tilbakemeldinger har blitt til et medvirkningsprosjekt. Eierskapet til prosjektet er 100% grasrot. Flow ved Ingvild Brox Kielland, har rollen som prosjektkoordinator, men utviklingen er en samskapingsprosess som skjer i dialog med de nye stemmene og øvrige aktører. Målet er å øke innsikten i behovene og preferanser hos unge voksne, slik at besltuningtakere, men også øke deres deltakese i samfunnsutviklingen. Samfunnsløftet er fremdeles bidragsyter til prosjektet.