NODA navn

Innspill til arbeidet med kaipromenaden i Tromsø

Kaipromenaden i Tromsø er under utredning i Sentrumsplanen til Tromsø kommune. Vi inviterte tromsøværinger til å bygge ideer til sosiale møteplasser som skal gjøre Kaipromenaden til Tromsøs mest attraktive byrom.

I kommunedelplanen for Tromsø sentrum som nå er ut på høring har kommunen som mål at kaipromenaden skal utvikles til å bli sentrums største rekreasjonsareal. NODA arrangerte to workshoper med tema Tromsøs kaikant og strandpromenade. Ett "Build ´n sip"-arrangement for voksne, Designskolen for Voksenopplæringa og en høstskole for barn. Med kreativ tilnærming bygde deltakerne ideene de hadde for sosiale møteplasser langs kaipromenaden.

Ideene tar vi videre til Tromsø kommune, som innspill og bidrag til Sentrumsplanen 2020. Workshoper som dette er effektivt for medvirkning, hvor engasjerte stemmer og ideer kommer fram i uformelt og kreativt lag. Tilbudet kan tilpasses bestiller sitt ønske, og NODA kan skape medvirkningsformer som fremmer kreative løsninger.

Ta kontakt om du ønsker at NODA setter sammen medvirkningsopplegg (workshop, etc.) etter dine behov!

Les innspillet her: Innspill Til Sentrumsplanen 2020

Bilder fra arrangementene finner du i lenkene under:

Workshop for voksne: Build ´n sip.

Workshop for barn: Høstskole.

Kommunen har selv skrevet om viktigheten av en ny sentrumsplan i Nordnorskdebatt.