NODA navn

Innovasjonsprisen for universell utforming 2020

Har du utviklet noen skikkelig inkluderende produkter, tjenester, digitale løsninger, bygg og omgivelser? Da kan du være kandidat til Innovasjonsprisen for universell utforming 2020.

Universell utforming og inkluderende design og arkitektur gjør løsningene mer brukervennlige og tilgjengelig for fler.
Innovasjonsprisen for universell utforming er en anerkjennelse til Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekter. Virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til å bryte ned barrierer gjennom unik brukeropplevelse for et mangfold av mennesker er kandidater til prisen.

Du kan søke med egne prosjekter eller foreslå andre kandidater du mener fortjener anerkjennelsen.

Søknadsfrist 31. mai.

Prisen deles ut av DOGA på oppdrag fra Kulturdepartementet. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her


Foto lånt av DOGA.