NODA navn

Gjennmført prosjekt i Finnmark

NODA har gjennomført årets prosjekt i Finnmark takket være gode samarbeidspartnere og flinke kursholdere og deltakere.

Den tidligere Finnmark fylkeskommune innvilget NODA midler om et prosjekt for å skape aktiviteter med fokus på design og arkitektur. Prosjektårene er 2019-2021.

Med utgangspunkt i pandemien og de endrede forutsettingene har NODA i likhet med andre aktører vært nødt til å tenke annerledes i år. Vi har tross pandemi gjennomført en rekke aktiviteter for privat og offentlig sektor og for våre medlemmer i fylket. NODA iverksatte flere tiltak for å sikre videre drift ved å blant annet gjøre om planlagte arrangementer til digitale møteplasser for å sikre faglig påfyll og verdifull kunnskapsformidling.
I denne rapporten kan du lese alt om hva som ble gjennomført.

Vi ser frem til prosjektets siste år 2021. Da håper vi å få til like mange spennende og viktige arrangementer.

Vi takker Finnmark fylkeskommune og Norsk Kulturråd for prosjektstøtte!