NODA navn

DOGA-merket 2020

Har du et prosjekt hvor design og arkitektur har vært drivere for nye bærekraftige og nyttige løsninger?

Nå kan du søke DOGA-merket - Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien. DOGA har i år et økt fokus på bærekraft for å tydeliggjøre DOGA-merket for design og arkitektur som mer enn en fagpris: DOGA-merket skal løfte frem prosjekter som skaper verdi – sosialt, miljømessig og økonomisk – gjennom vellykket bruk av design og arkitektur. Derfor har de innlemmet bærekraftmålene i søknads- og juryeringsprosessen.

Alle kan søke om å få merket – prisen deles ut innenfor alle bransjer og sektorer, og alle design- og arkitekturdisipliner – alt fra tekstildesign, interiørarkitektur og grafisk design til systemorientert design og byplanlegging.
DOGA-merket gis til prosjekter av høy design- og/eller arkitekturfaglig kvalitet. I tillegg ser juryen etter prosjekter som har eller vil ha positive ringvirkninger for samfunn, miljø og økonomi.

I samarbeid med DOGA oppfordrer vi alle våre medlemmer til å søke DOGA-merket 2020

Søknadsfrist 16. september

Les mer om DOGA-merket og søk her