NODA navn

Dette er BarePrat

En uforfell arena for diskusjon om byutvikling i Tromsø.

Etter innspill fra lokale arkitekter sat vi i 2020 i gang en serie superlokale arkitektursamtaler/diskusjoner i Tromsø. Konseptet heter BarePrat. Det er ikke ment kun for arkitekter, meningen er at alle som ønsker å snakke om temaet kan få mulighet til det.

BarePrat er en uformell arena hvor man samler seg etter jobb og "bare prater".

Det starter med en Tema starter som introduserer til et tema (20 min) så tar moderator ord etter det og åpner opp for prat fra publikum. Det inviteres til ulike temastartere og ulike moderatorer for hver gang.

BarePrat i avisa iTromsø

BarePrat på NRK Troms


Disse planlegges for 2021

BarePrat #6: Vern eller bruk?


Disse har blitt arrangert så langt i 2020

BarePrat #5: Estetikk i byggesaker

BarePrat #4: Temporære byrom

BarePrat #3: Alfheim Del 2

BarePrat #2: Gamlebyen

BarePrat #1: Alfheim Del 1