NODA navn

Designskolen får tildelt støtte fra Tromsø Kommune

Vi er glade for at NODA har fått tildelt støtte til Designskolen fra Tromsø Kommune

Støtten skal brukes gjennomføring av pilotprosjektet designskole. «Designskolen» er basert på vår erfaring gjennom 5 år med programmet NODA_Ung. Vår målsetting i pilotfasen er å teste «Designskolen» som et mulig langsiktig konsept for formidling og kompetanseutvikling innen design og arkitektur hos barn og unge. Ut fra denne uttestingen vil vi vurdere å etablere "Designskolen" som et permanent tilbud, blant annet med tanke på å utvikle utstillinger og workshops for fastboende og besøkende.

Vi takker Tromsø Kommune for tilliten i denne viktige fasen og ser frem til et spennende år med Designskole.

I april har vi gjennomført digital designskole hvor temaet var #Hack The Crisis Kids Edition. Les mer om prosjektet her